Việc làm Bảo Vệ Ca đêm (16)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Nhân Viên Bảo vệ / Vệ Sỹ thu nhập 5-7 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Tuyển Nhân Viên Bảo vệ / Vệ Sỹ thu nhập 5-7 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/08/2017
 : 26/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN BẢO VỆ NHÀ MÁY THU NHẬP CAO, KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

TUYỂN BẢO VỆ NHÀ MÁY THU NHẬP CAO, KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển bảo vệ nhà máy Honda Vĩnh Phúc thu nhập 4,6-6,3 triệu

Tuyển bảo vệ nhà máy Honda Vĩnh Phúc thu nhập 4,6-6,3 triệu

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 4,600,000 - 6,300,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   4,600,000 - 6,300,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân viên Bảo vệ Nhà máy Tại các tỉnh Phía Bắc

Nhân viên Bảo vệ Nhà máy Tại các tỉnh Phía Bắc

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,300,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,300,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Dụng Nhân Viên Bảo Vệ Đi Làm Ngay

Tuyển Dụng Nhân Viên Bảo Vệ Đi Làm Ngay

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/04/2017
 : 18/04/2017
 Lương 4,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng nhân viên bảo vệ - Đi làm ngay

Tuyển dụng nhân viên bảo vệ - Đi làm ngay

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm