Việc làm Bảo Vệ Ca đêm (22)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên bảo vệ làm việc Bình Chánh, Bình Dương, Long An thu nhập 5.5-7.5 triệu/ tháng

Nhân viên bảo vệ làm việc Bình Chánh, Bình Dương, Long An thu nhập 5.5-7.5 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Bảo vệ , Vệ Sĩ, An Ninh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Bình Dương

Bảo vệ , Vệ Sĩ, An Ninh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/11/2017
 : 15/11/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Bảo vệ - Vệ sĩ thu nhập 4.5 - 8 triệu/ tháng làm việc tại Bình Dương

Nhân viên Bảo vệ - Vệ sĩ thu nhập 4.5 - 8 triệu/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/11/2017
 : 15/11/2017
 Lương 4,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
BẢO VỆ LƯƠNG CAO HẤP DẪN TẠI QUẬN TÂN PHÚ THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG

BẢO VỆ LƯƠNG CAO HẤP DẪN TẠI QUẬN TÂN PHÚ THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển Nhân Viên Bảo vệ / Vệ Sỹ thu nhập 5-7 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Tuyển Nhân Viên Bảo vệ / Vệ Sỹ thu nhập 5-7 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/08/2017
 : 26/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN BẢO VỆ NHÀ MÁY THU NHẬP CAO, KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

TUYỂN BẢO VỆ NHÀ MÁY THU NHẬP CAO, KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển bảo vệ nhà máy Honda Vĩnh Phúc thu nhập 5-7 triệu

Tuyển bảo vệ nhà máy Honda Vĩnh Phúc thu nhập 5-7 triệu

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 4,600,000 - 6,300,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   4,600,000 - 6,300,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân viên Bảo vệ Nhà máy Tại các tỉnh Phía Bắc

Nhân viên Bảo vệ Nhà máy Tại các tỉnh Phía Bắc

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 6,300,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,300,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất