Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm: Bán Hàng (1433)

Nhân Vien Kinh Doanh Bất Động Sản

 Lương:  10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Chuyên viên Tư vấn có lương cứng

 Lương:  5,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên kinh doanh toàn quốc

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Bán hàng

 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên bán hàng tại chỗ thu nhập 3.5 -5tr/ tháng

 Lương:  3,400,000 - 5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

NHÂN VIÊN KINH DOANH thu nhập cao 8-16tr/ tháng

 Lương:  8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ

{ Tuyển gấp } Chuyên viên tư vấn bán hàng thu nhập 5-10tr tháng

 Lương:  5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Cộng Tác Viên Tư Vấn Tín Dụng

 Lương:  3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

Chuyên Viên Tín Dụng Cá Nhân

 Lương:  5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  5,000,000 VNĐ

Hà Nội Công tyTuyển 12 nhân viên làm thêm theo giờ2-3h/ngày lương5-9tr/tháng uy tín nhận lương theotuần

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ