Việc làm Bán Hàng - Tiếp Thị (107)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển dụng nhân sự bán hàng tại Hà Nội thu nhập 3,-10 triệu/tháng làm việc tại Hà Nội

Tuyển dụng nhân sự bán hàng tại Hà Nội thu nhập 3,-10 triệu/tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 3,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BÁN XĂNG DẦU LÀM HÀNH CHÍNH VÀ THEO CA ĐI LÀM NGAY

NHÂN VIÊN BÁN XĂNG DẦU LÀM HÀNH CHÍNH VÀ THEO CA ĐI LÀM NGAY

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên thu thập thông tin thị trường thu nhập 3-5 triệu, làm việc tại TPHCM

Nhân viên thu thập thông tin thị trường thu nhập 3-5 triệu, làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng (Saleman)  thu nhập cao 6-11 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân viên bán hàng (Saleman) thu nhập cao 6-11 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh - không cần kinh nghiệm

Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh - không cần kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 5,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên phát triển thị trường miền Tây từ 10-40 triệu

Chuyên viên phát triển thị trường miền Tây từ 10-40 triệu

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 10,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám sát kinh doanh lương 7-10 triệu, yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Giám sát kinh doanh lương 7-10 triệu, yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TRƯỜNG PHÒNG MARKETING KIÊM SALE LƯƠNG CAO 10-15 TRIỆU

TRƯỜNG PHÒNG MARKETING KIÊM SALE LƯƠNG CAO 10-15 TRIỆU

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh nội thất không yêu cầu kinh nghiệm tại Hà Nội

Nhân viên kinh doanh nội thất không yêu cầu kinh nghiệm tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên phát triển thị trường ở các tỉnh miền Tây

Chuyên viên phát triển thị trường ở các tỉnh miền Tây

 Công ty: 
 : Thủy sản / Hải sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 10,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm