Việc làm Bán Hàng - Tiếp Thị (65)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Trình Độ

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Trình Độ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/06/2017
 : 05/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP TRỞ LÊN

TUYỂN GIÁM SÁT BÁN HÀNG - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP TRỞ LÊN

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trình Dược Viên OTC - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Trình Dược Viên OTC - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN NGHỈ DƯỠNG

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Cộng Tác Viên Bán Hàng - Lương Lên Đến 10.000.000 VNĐ

Tuyển Cộng Tác Viên Bán Hàng - Lương Lên Đến 10.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
SALES EXECUTIVE

SALES EXECUTIVE

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN VỊ TRÍ GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

TUYỂN VỊ TRÍ GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
nhân viên kinh doanh nội thất

nhân viên kinh doanh nội thất

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/06/2017
 : 22/06/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất