ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: (19292)

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NGÂN TẠI NHÀ SÁCH NHẬN SINH VIÊN

 Lương:  11,500,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT AN NINH TẠI NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

 Lương:  11,500,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TẠI NHÀ SÁCH KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

 Lương:  11,500,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM 40 BÁN HÀNG THỜI VỤ BÁN THỜI GIAN PART TIME

 Lương:  11,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

HỆ THỐNG NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM 50 BÁN HÀNG THU NGÂN

 Lương:  11,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THỜI VỤ

 Lương:  11,500,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

NHÂN VIÊN NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM BÁN HÀNG THU NGÂN

 Lương:  11,500,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT AN NINH NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM KHÔNG YÊU CẦU BẰNG CẤP

 Lương:  11,500,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM NHẬN 40 BÁN HÀNG THU NGÂN THỜI VỤ

 Lương:  11,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM 40 BÁN HÀNG THỜI VỤ BÁN THỜI GIAN PART TIME

 Lương:  11,500,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ