ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: (19291)

NHÂN VIÊN SIÊU THỊ BIG C

 Lương:  11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

THỜI VỤ TẠI NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM NHẬN SINH VIÊN LÀM THÊM

 Lương:  11,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT TRỰC QUẦY GIỮ ĐỒ CHO KHÁCH TẠI SIÊU THỊ BIG C

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

THỜI VỤ PART TIME CA 4 TIẾNG TẠI NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

 Lương:  11,500,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THU NGÂN TẠI NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM BÁN THỜI GIAN

 Lương:  11,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

SINH VIÊN PART TIME CA 4 TIẾNG TẠI NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

 Lương:  11,500,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT GIỮ ĐỒ CHO KHÁCH TẠI SIÊU THỊ BIG C

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM NHÂN VIÊN THỜI VỤ LÂU DÀI

 Lương:  11,500,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT AN NINH TẠI SIÊU THỊ BIG C

 Lương:  11,000,000 - 12,500,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THU NGÂN TẠI SIÊU THỊ BIG C

 Lương:  11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ