ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: (21036)

50 nhân viên siêu thị Big C Có CMND nhận việc ngay

 Lương:  10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

Nhân viên siêu thị Big C Không yêu cầu hồ sơ

 Lương:  10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ

LÀM THÊM THEO CA 4 TIẾNG 6 TIẾNG

 Lương:  10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THỜI VỤ TRONG SIÊU THỊ BIG C

 Lương:  10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

Việc làm theo ca 4 tếng 6 tiếng trong siêu thị Coopmart TPHCM

 Lương:  10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Nhân viên thời vụ trong hệ thống siêu thi Coopmart TPHCm

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ

Giữ quầy đồ soát hóa đơn trong siêu thi Coopmart TPHCM

 Lương:  11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

Nhân viên thời vụ trong hệ thống Coopmart không yêu cầu hồ sơ

 Lương:  11,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN SIÊU THỊ COOPMART KHÔNG YÊU CẦU HỒ SƠ

 Lương:  10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

35 NHÂN VIÊN GIỮ QUẦY ĐỒ SIÊU THỊ BIG C

 Lương:  10,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ