ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: (19630)

NHÂN VIÊN THU NGÂN TẠI NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

NHÀ SÁCH PN NHẬN THỜI VỤ BÁN THỜI GIAN SINH VIÊN LÀM THÊM

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THU NGÂN TẠI NHÀ SÁCH KHÔNG YÊU CẦU BẰNG CẤP

 Lương:  11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TẠI NHÀ SÁCH KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM

 Lương:  11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ

HỆ THỐNG NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM NHẬN NAM NỮ

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

NHÂN VIÊN NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM NHẬN THỜI VỤ

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT BÁN HÀNG TẠI NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THU NGÂN NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM THỜI VỤ

 Lương:  11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THU NGÂN THỜI VỤ NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

NHÂN VIÊN NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

 Lương:  11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ