ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: (21036)

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT KHO NHÀ SÁCH FAHASA KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Lương:  11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI NHÀ SÁCH FAHASA

 Lương:  11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT THU NGÂN TẠI NHÀ SÁCH FAHASA

 Lương:  7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÀ SÁCH FAHASA NHẬN THỜI VỤ BÁN THỜI GIAN CA 4 TIẾNG

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

SINH VIÊN LÀM THÊM CA 4 TIẾNG 6 TIẾNG NHÀ SÁCH FAHASA

 Lương:  4,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ

100 NHÂN VIÊN GIÁM SÁT TRỰC QUẦY GIỮ ĐỒ CHO KHÁCH

 Lương:  11,500,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

NAM NỮ GIÁM SÁT BÁN HÀNG TẠI NHÀ SÁCH FAHASA

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

NHÂN VIÊN THỜI VỤ NHÀ SÁCH FAHASA CÓ NHẬN SINH VIÊN

 Lương:  11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

NHÀ SÁCH FAHASA NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NGÂN

 Lương:  7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN NHÀ SÁCH FAHASA SOÁT HÓA ĐƠN

 Lương:  4,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ