Tìm việc làm theo từ khóa '' - Trang 32 - ViecOi
ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: (15014)

NHÂN VIÊN THỜI VỤ TẠI CHUỖI CỬA HÀNG HIGHLANDS COFFEE

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

40 NHÂN VIÊN THU NGÂN CHUỖI CỬA HÀNG HIGHLANDS COFFEE

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

THỜI VỤ BÁN THỜI GIAN TẠI HIGHLANDS COFFEE

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ THỜI VỤ TẠI HIGHLANDS COFFEE

 Lương:  10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

Hệ Thống Highlands Coffee Nhận Nam Nữ Phục Vụ Thu Ngân

 Lương:  11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THU NGÂN CHUỖI HIGHLANDS COFFEE NHẬN THỜI VỤ

 Lương:  10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ

HỆ THỐNG CỬA HÀNG HIGHLANDS COFFEE NHẬN NAM NỮ PHỤC VỤ

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THU NGÂN CHUỖI CỬA HÀNG HIGHLANDS COFFEE

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ CHUỖI HIGHLANDS COFFEE NHẬN THỜI VỤ

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

HIGHLANDS COFFEE NHẬN SINH VIÊN PHỤC VỤ

 Lương:  10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ