ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: (19630)

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT TẠI QUẦY SIÊU THỊ COOPMART

 Lương:  11,000,000 - 12,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THU NGÂN TẠI SIÊU THỊ BIG C NHẬN THỜI VỤ

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

BÁN HÀNG THU NGÂN TẠI SIÊU THỊ COOPMART

 Lương:  11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

Nhân viên giữ quầy đồ hệ thống Coopmart

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

HỆ THỐNG SIÊU THỊ COOPMART NHẬN THỜI VỤ

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

NHÂN VIÊN SIÊU THỊ BIG C NHẬN LÀM THÊM

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

SIÊU THỊ COOPMART NHẬN BÁN HÀNG THỜI VỤ BÁN THỜI GIAN

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN GIỮ QUẦY ĐỒ SIÊU THỊ

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

BÁN HÀNG THU NGÂN TẠI QUẦY SIÊU THỊ COOPMART NHẬN SINH VIÊN

 Lương:  11,500,000 - 12,500,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ

NHÂN VIÊN TẠI SIÊU THỊ COOPMART KHÔNG YÊU CẦU BẰNG CẤP

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ