Tìm việc làm theo từ khóa '' - Trang 23 - ViecOi
ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: (15014)

NHÂN VIÊN THỜI VỤ SIÊU THỊ COOPMART

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG KIỂM TRA HÀNG TAI SIÊU THỊ COOPMART

 Lương:  10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

THỜI VỤ 1 THÁNG SIÊU THỊ COOPMART NHẬN VIỆC NGAY

 Lương:  11,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THỜI VỤ BÁN THỜI GIAN SIÊU THỊ COOPMART

 Lương:  9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THỜI VỤ THU NGÂN SIÊU THỊ COOPMART NHẬN VIỆC NGAY

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SIÊU THỊ COOPMART KHÔNG BẰNG CẤP

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN BÁN THỜI GIAN TẠI SIÊU THỊ COOPMART

 Lương:  10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THỜI VỤ BÁN HÀNG THU NGÂN SIÊU THỊ COOPMART

 Lương:  11,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ

HỆ THỐNG COOPMART NHÂN NAM NỮ BÁN HÀNG THU NGÂN

 Lương:  10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THỜI VỤ

 Lương:  9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ