ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: (24961)

Nhân viên Thu mua

 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhan vien Cham soc Website

 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên bán thời gian

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Nhân viên giám sát bán hàng bán thời gian

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Nhân viên đóng gói, trưng bày hàng

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Nhân viên giữ quầy đồ Siêu thị thời vụ

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Ca 4 tiếng 6 tiếng làm thêm

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Nhân viên đóng gói hàng thời vụ trong kho Coopmart

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Big C Nhân viên thời vụ bổ sung

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

Nhân viên thời vụ tết 2109tết

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ