ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: (19542)

Nhân viên giữ quầy đồ soát hóa đơn trong Hệ Thống Coopmart

 Lương:  12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

THỜI VỤ 1 THÁNG TẠI SIÊU THỊ COOPMART

 Lương:  11,000,000 - 14,500,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

SINH VIÊN LÀM THÊM THEO CA SIÊU THỊ COOPMART

 Lương:  11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

NHÂN VIÊN GIỮ QUÀY ĐỒ NHẬN THỜI VỤ PART TIME

 Lương:  10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN THU NGÂN TRỰC QUẦY SIÊU THỊ COOPMART

 Lương:  11,500,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ

BÁN THỜI GIAN THEO CA SIÊU THỊ COOPMART NHẬN SINH VIÊN

 Lương:  11,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  1,500,000 VNĐ

50 nhân viên giám sát bán hàng trong siêu thị Coopmart

 Lương:  10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NV PART TIME THEO LỊCH HỌC TRONG SIÊU THỊ COOPMART

 Lương:  10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Thưởng:  3,000,000 VNĐ

SINH VIÊN BÁN THỜI GIAN TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ COOPMART

 Lương:  11,000,000 - 13,500,000 VNĐ
 Thưởng:  2,000,000 VNĐ

NHÂN VIÊN KHÔNG YÊU CẦU BẰNG CẤP TẠI SIÊU THỊ COOPMART

 Lương:  11,500,000 - 12,500,000 VNĐ
 Thưởng:  100,000 VNĐ