Việc làm (11597)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Việc làm thêm lương cao 2-3h/ngày lương 7-9tr/tháng nhận lương theo tuần

Việc làm thêm lương cao 2-3h/ngày lương 7-9tr/tháng nhận lương theo tuần

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên mua hàng thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Nhân viên mua hàng thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tiuyển Nhân viên biên dịch va phiên dịch thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI - THANH HÓA

Tiuyển Nhân viên biên dịch va phiên dịch thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI - THANH HÓA

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Chuyên viên tư vấn tài chính - Ngân hàng Tiên Phong (TP Bank) thu nhập 7-10tr/ tháng

Chuyên viên tư vấn tài chính - Ngân hàng Tiên Phong (TP Bank) thu nhập 7-10tr/ tháng

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
{ Tuyển gấp } Nhân Viên Sale làm việc tại quận 4

{ Tuyển gấp } Nhân Viên Sale làm việc tại quận 4

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Chuyên viên tư vấn khách hàng qua điện thoại

Chuyên viên tư vấn khách hàng qua điện thoại

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thông báo tuyển dụng nhân viên làm 2-3h/ng ,làm việc tại nhà lương từ 7-9tr/th

Thông báo tuyển dụng nhân viên làm 2-3h/ng ,làm việc tại nhà lương từ 7-9tr/th

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân Viên Giúp Việc Theo Giờ thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân Viên Giúp Việc Theo Giờ thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên hỗ trợ kinh doanh thu nhập cao 10-15tr/ tháng làm việc tại Quận 3

Nhân viên hỗ trợ kinh doanh thu nhập cao 10-15tr/ tháng làm việc tại Quận 3

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/04/2018
 : 10/04/2018
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất