Việc làm Account Executive (31)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
ACCOUNT EXECUTIVE thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

ACCOUNT EXECUTIVE thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN TÀI XẾ DẤU B2,C VÀ  PHỤ GIAO HÀNG thu nhập cao 9-15 triệu/ tháng

TUYỂN TÀI XẾ DẤU B2,C VÀ PHỤ GIAO HÀNG thu nhập cao 9-15 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/11/2017
 : 06/11/2017
 Lương 9,000,000 - 15,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   9,000,000 - 15,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Business Development Executive thu nhập cao 15-20 triệu/ tháng làm việc tại

Business Development Executive thu nhập cao 15-20 triệu/ tháng làm việc tại

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần tuyển nhân viên bán hàng thu nhập 2-4 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Cần tuyển nhân viên bán hàng thu nhập 2-4 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 2,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên chạy sự kiện có kinh nghiệm thu nhập 4-5 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Nhân viên chạy sự kiện có kinh nghiệm thu nhập 4-5 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Tổ chức sự kiện
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/10/2017
 : 25/10/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC MIỀN THU NHẬP 10-15 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI CẦN THƠ

GIÁM ĐỐC MIỀN THU NHẬP 10-15 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI CẦN THƠ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/10/2017
 : 18/10/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
GIÁM SÁT BÁN HÀNG THU NHẬP 7-10 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI CẦN THƠ

GIÁM SÁT BÁN HÀNG THU NHẬP 7-10 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI CẦN THƠ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/10/2017
 : 17/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân Viên Kinh Doanh, Giám Sát Kinh Doanh, Giám Sát Bán Hàng, Giám Đốc Miền, Nhà Phân Phối

Nhân Viên Kinh Doanh, Giám Sát Kinh Doanh, Giám Sát Bán Hàng, Giám Đốc Miền, Nhà Phân Phối

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Tuyển nhân viên Hành Chính - Nhân Sự thu nhập 8-12 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên Hành Chính - Nhân Sự thu nhập 8-12 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/10/2017
 : 19/10/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên tư vấn  bán hàng thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Chuyên viên tư vấn bán hàng thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm