Đang xử lý

Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Hà Nam /  Sản xuất / Vận hành sản xuất /  VIỆC LÀM QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG tại Hà Nam - đèn Chiếu Sáng Thiên Lộc
Việc tại nhà:
  • Thu Hiền
  • 100 - 499 người
  • KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, Hà Nam
  • Hà Nam
Liên hệ:
Thu Hiền
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
100 - 499 người
Trụ sở:
Hà Nam
Địa chỉ:
KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, Hà Nam

VIỆC LÀM QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG tại Hà Nam - đèn Chiếu Sáng Thiên Lộc

10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC
Xây dựng quy trình sản xuất, năng xuất

- Phối hợp với nhân viên phận kỹ thuật sản xuất, bộ phận liên quan xây dựng, quy trình quản lý sản xuất & chất lượng sản phẩm…
- Đề nghị cải tiến quy trình để đảm bảo đáp ứng được tiến độ sản xuất…
- Xây dựng định mức công đoạn, định mức sản phẩm, định mức chuyền….(định mực nhân công, sản lượng, năng xuất, vật tư, ..)
- Xây dựng và đề nghị cá cải tiến tại phân xưởng sản xuất để nâng cao năng xuất lao động, chất lượng.

Tiếp nhận kế hoạch sản xuất
- Tiếp nhận nắm bắt về KHSX/ ngày/ tháng/ năm để lên kế hoạch phân bổ sắp xếp nguồn lực để đảm bảo tiến độ sản xuất.
- Căn cứ theo KHSX đã được thống nhất và ký duyệt, tiến hành phân bố LSX, tiến độ sản xuất tới tổ trưởng các chuyền để sắp sếp nhân công về tiến độ sản xuất, năng xuất lao động, chất lượng.

Triển khai kế hoạch sản xuất
- Tổ chức phân công nội dung công việc hàng ngày tới các tổ trưởng các chuyền trong ca sản xuất bằng LSX…hàng ngày trước 18h30 (lsx bản cứng, bản mềm, hình ảnh qua zalo, email, .vv)
- Cân đối năng lực sản xuất giữa các chuyền, chủ động đề xuất các thông tin tới KTSX để kịp thời điều chỉnh LSX cho phù hợp
- Đôn đốc các tổ trưởng giám sát các công đoạn đảm bảo công nhân thực hiện thao tác theo đúng quy trình sản xuất đúng kỹ thuât, yêu cầu chất lượng. (Sản phẩm mẫu)
- Phối hợp với Kế toán kho linh kiện & Quản lý Kho thành phẩm để kịp thời xử lý các vấn đề tới LSX, liên quan tới hàng hóa phát sinh
- Chịu trách nhiệm với GĐNM/ P.GĐNM về sản lượng, tiến độ K.H sản xuất hàng ngày theo định mức năng sản lượng của các chuyền.
- Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo sản xuất về báo cáo linh phụ kiện hư hỏng, hao hụt trong quá trình sản xuất (theo LSX..)
- Phối hợp với Phòng kỹ thuật về vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.

Quản lý máy móc, thiết bị, hàng hóa của phần xưởng
- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, linh kiện, nguyên phụ liệu, hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm… thuộc xưởng sản xuất do mình phụ trách.
- Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các máy móc, thiết bị và kịp thời phát hiện những hư hỏng, báo cho bộ phận liên quan xử lý để không làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.
- Đề xuất việc mua các thiết bị mới thay thế cho các máy móc, thiết bị không còn sử dụng được.
- Giám sát việc bàn giao nguyên liệu, hàng hóa giữa các bộ phần được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy trình, quy định, không thiếu hụt, hư hỏng, lãng phí, thất thoát.
- Theo dõi, kiểm tra các ca SX, trong việc quản lý, theo dõi, sử dụng vật tư linh kiện, bao bì, vật tư phụ đúng định mức.
Các công việc liên quan đến ATLĐ, PCCC, Vệ sinh môi trường tại xưởng lắp ráp sản xuất.
  8-12 triệu VNĐ
 21/06/2023
  10-15 triệu VNĐ
 21/06/2023
  12-20 triệu VNĐ
 21/06/2023
  35 triệu VNĐ
 21/06/2023
  15-20 triệu VNĐ
 21/06/2023