Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  TPHCM /  Kế toán / Kiểm toán /  VIỆC LÀM [QUẬN 3] ACCOUNT MANAGER tại TPHCM - Việc ơi Japan Client
Việc tại nhà:
  • Uyen
  • 100% vốn nước ngoài
  • 20 - 99 người
  • TPHCM
  • 10D Nguyen Thi Minh Khai, Dakao, Q1
Liên hệ:
Uyen
Loại hình:
100% vốn nước ngoài
Quy mô:
20 - 99 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
10D Nguyen Thi Minh Khai, Dakao, Q1

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

  TPHCM
  6-8 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  7-8.5 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  8-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 300 ngàn VNĐ

Accountant

  TPHCM
  10-15 triệu VNĐ
  TPHCM
  10-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  6-9 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận

VIỆC LÀM [QUẬN 3] ACCOUNT MANAGER tại TPHCM - Việc ơi Japan Client

22,000,000 - 22,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  TPHCM
  6-8 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  7-8.5 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  8-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 300 ngàn VNĐ

Accountant

  TPHCM
  10-15 triệu VNĐ
  TPHCM
  10-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  6-9 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận