Đang xử lý

 Việc làm  /  TPHCM /  Kế toán, Kiểm toán /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - TIẾNG NHẬT N2 tại TPHCM - Aristeel

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - TIẾNG NHẬT N2 tại TPHCM - Aristeel

9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

Nội dung công việc
- Thực hiện sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán: tiền mặt, ngân hàng, doanh thu;
- Soạn thảo, sắp xếp hồ sơ với nhà cung ứng, khách hàng ….
- Theo dõi, quản lý công nợ phải thu, phải trả;
- Thực hiện chấm công, tính lương nhân sự;
- Thực hiện các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của cấp trên;
- Các công việc văn phòng theo yêu cầu của cấp trên
  6-8 triệu VNĐ
 25/04/2024
  6-7 triệu VNĐ
 25/04/2024
  8 triệu VNĐ
 29/04/2024
  12-15 triệu VNĐ
 25/04/2024
  7-12 triệu VNĐ
 02/05/2024