Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  TPHCM /  Lao động phổ thông /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU LÀM TẠI NHÀ ONLINE tại TPHCM - Hộ Kinh Doanh Hoài Thương
Việc tại nhà:
  • Thương
  • Cá nhân
  • 100 - 499 người
  • TPHCM
  • Ho Chi Minh City (Hồ Chí Minh), Vietnam
Liên hệ:
Thương
Loại hình:
Cá nhân
Quy mô:
100 - 499 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
Ho Chi Minh City (Hồ Chí Minh), Vietnam

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

  TPHCM
  4-8.5 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  6.5-7.5 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  4-8.5 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  5.8-7 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  7-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU LÀM TẠI NHÀ ONLINE tại TPHCM - Hộ Kinh Doanh Hoài Thương

5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  TPHCM
  4-8.5 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  6.5-7.5 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  4-8.5 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  5.8-7 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  TPHCM
  7-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận