Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Hà Nội /  Sản xuất / Vận hành sản xuất /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DƯỢC tại Hà Nội - Xuất Nhập Khẩu Chuẩn âu
Việc tại nhà:
 • ms NHUNG
 • 0 - 9 người
 • 54 ngõ 274 Nguyễn Lân, Thanh Xuân
 • Hà Nội
Liên hệ:
ms NHUNG
Loại hình:
Trách nhiệm hữu hạn
Quy mô:
0 - 9 người
Trụ sở:
Hà Nội
Địa chỉ:
54 ngõ 274 Nguyễn Lân, Thanh Xuân

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DƯỢC tại Hà Nội - Xuất Nhập Khẩu Chuẩn âu

8,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  Nhân viên nghiên cu và phát trin sn phm dược mphm, vt tư y tế, thc phm bo vsc kho.
  - Tìm hiu thông tin, tài liu các sn phm kinh doanh ca công ty và các đi tác nhà cung cp ca công ty
  -
  Tư vn, gii thiu các sn phm ca công ty ti khách hàng là các doanh nghip, người phtrách các
  doanh nghi
  p
  - Xây d
  ng hsơ đăng kí, công bsn phm
  - Tìm ki
  ếm. nghiên cu, phát trin các sn phm mi da trên nhu cu thtrường, nhu cu nhà phân phi

  9-25 triệu VNĐ
 02/04/2023

Production manager

25-35 triệu VNĐ
02/04/2023
  25-35 triệu VNĐ
 02/04/2023
  10-15 triệu VNĐ
 02/04/2023
  10-15 triệu VNĐ
 02/04/2023
  8-10 triệu VNĐ
 02/04/2023