Đang xử lý

Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Hà Nội /  IT Phần mềm /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN KỸ THUẬT IT tại Hà Nội - Xây Dựng Sông đà 9

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN KỸ THUẬT IT tại Hà Nội - Xây Dựng Sông đà 9

10,000,000 VNĐ
2,000,000 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

Chi tiết công việc
1. Quản trị chiến lược, kế hoạch và điều hành:
Lập kế hoạch triển khai, hỗ trợ khách hàng

2. Sản xuất & cung cấp sản phẩm phần mềm
- Khảo sát yêu cầu khách hàng, xây dựng đầu bài nghiệp vụ cho sản phẩm/dịch vụ phụ trách
- Phân tích và đề xuất các giải pháp phù hợp, mô hình hoá các quy trình, tài liệu hoá yêu cầu và xác nhận thông tin với khách hàng
- Xây dựng, mô tả/đặc tả chức năng, nghiệp vụ cho các sản phẩm/dịch vụ: URD, SRS, ...
-Chuyển giao thông tin yêu cầu của khách hàng cho đội dự án
- Phối hợp với đội phát triển để xây dựng sản phẩm.
- Tham gia triển khai, đào tạo và hỗ trợ sử dụng phần mềm cho các bên liên quan.
- Tích hợp và Triển khai Cung cấp sản phẩm dịch vụ thuộc phạm vi quản lý/địa bàn phụ trách
- Quản lý sự thay đổi, phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi đến tổng thể hệ thống và cập nhật thay đổi vào tài liệu
- Phối hợp phân tích đánh giá sản phẩm/giải pháp, đề xuất các khuyến nghị cải tiến để nâng cao giá trị của sản phẩm/giải pháp.

3. Quan hệ khách hàng: Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng được lãnh đạo đơn vị giao

4. Phát triển và Quản lý quy trình sản xuất/nghiệp vụ và đảm bảo chất lượng: Triển khai hệ thống quy trình và các hệ thống quản lý

5. Các nhiệm vụ khác được phân công trong phạm vi chức năng

Yêu cầu công việc

- Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm.
- Có hiểu biết tốt hoặc đã thực hiện công việc ở một trong các công đoạn: phân tích thiết kế phần mềm; lập trình; kiểm tra chất lượng (test).
- Hiểu biết về nhiệm vụ của người thực hiện phân tích yêu cầu. Có khả năng tìm kiếm, thu thập và tổng hợp thông tin yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng.
- Có khả năng phân tích và thiết kế bằng UML (Processing diagram, Use case diagram, activity diagram ...), sử dụng các tool hỗ trợ cho việc xây dựng tài liệu phân tích yêu cầu và prototype.
- Có khả năng viết tài liệu URD, SRS
- Có khả năng thực hiện kiểm tra (test) các yêu cầu nghiệp vụ.
- Có khả năng xây dựng chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo và thuyết trình, đào tạo
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT, kinh tế, quản trị kinh doanh....
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí BA
  7-15 triệu VNĐ
 06/10/2023
  9-12 triệu VNĐ
 06/10/2023
  10-27 triệu VNĐ
 06/10/2023
  6-22 triệu VNĐ
 06/10/2023
  6-22 triệu VNĐ
 06/10/2023