Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Hải Dương /  Hành chính / Thư ký /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT tại Hải Dương - Quốc Tế Dược Phẩm Hadu
Việc tại nhà:
 • vũ thị nga
 • 500 - 999 người
 • lương điền, cẩm giàng hải dương
 • Hải Dương
Liên hệ:
vũ thị nga
Loại hình:
Cổ phần
Quy mô:
500 - 999 người
Trụ sở:
Hải Dương
Địa chỉ:
lương điền, cẩm giàng hải dương

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM SẢN XUẤT tại Hải Dương - Quốc Tế Dược Phẩm Hadu

6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  – Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất (IPC)
  – Xử lý sai lệch phát sinh trong quá trình sản xuất
  – Tổ chức lấy mẫu sản phẩm trung gian, bán thành phẩm, thành phẩm, mẫu môi trường, mẫu thẩm định.
  – Tổ chức thống kê, thu thập các lỗi chất lượng từ đó đề xuất các cải tiến.
  – Làm đầu mối xử lý các lỗi bao bì phát sinh trong quá trình sản xuất, đề xuất thay đổi tiêu chuẩn bao bì cho phù hợp năng lực của thiết bị sản xuất hiện có và năng lực của nhà sản xuất bao bì.