Đang xử lý

Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Đà Nẵng /  Kế toán, Kiểm toán /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ KIÊM HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ tại Đà Nẵng - Tập đoàn Xây Dựng Và Phát Triển Bất động Sản đại Long Trung

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ KIÊM HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ tại Đà Nẵng - Tập đoàn Xây Dựng Và Phát Triển Bất động Sản đại Long Trung

10,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

Nhiệm vụ công việc
+ Công việc Kế toán nội bộ
- Thu - chi qua ngân hàng, tiền mặt
- Soạn các chứng từ kế toán liên quan đến hóa đơn, tạm ứng, thu chi,...
- Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nội bộ.
- Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ.
- Lập báo cáo và nộp lên cấp trên định kỳ theo quý, tháng, tuần hoặc đôi khi là đột xuất.
- Lập báo cáo tài chính
- Thủ quỷ của công ty
- Thực hiện tính lương cho nhân viên

+ Các công việc hành chính:
- Lên kế hoạch mời họp và tham gia hội nghị, sắp xếp và quản lý cuộc họp.
- Ghi chép và phân phát biên bản cuộc họp.
- Lưu giữ tài liệu cả bản cứng và bản mềm.
- Sắp xếp và cung cấp tài liệu, báo cáo
- Mua sắm VPP, CSVC cho công ty
- Đi công tác Tỉnh 
 
  7-9 triệu VNĐ
 06/10/2023
  6-8 triệu VNĐ
 06/10/2023
  10-12 triệu VNĐ
 06/10/2023
  1-8 triệu VNĐ
 06/10/2023
  2-12 triệu VNĐ
 06/10/2023