Đang xử lý

Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  TPHCM /  Điện/ Điện tử/ Điện lạnh /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN DỰ TOÁN tại TPHCM - Cơ điện Liên Thành Việt Nam

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN DỰ TOÁN tại TPHCM - Cơ điện Liên Thành Việt Nam

6,000,000 - 20,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

Nhiệm vụ công việc
Kiểm tra hồ sơ mời thầu; nắm rõ phạm vi công việc yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
  • Hỏi giá vật tư, thiết bi từ các nhà cung cấp, kiểm tra độ đáp ứng kỹ thuật của bảng chào giá nhà cung cấp với yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu; 
  • So sánh giá chào giữa các nhà cung cấp; chọn lựa giá chào để áp dụng (Giá thấp nhất + Đáp ứng tiêu chí kỹ thuật).
  • Chuẩn bị và hoàn thành hồ sơ sự thầu với độ chính xác cao, bao gồm nhưng không giới hạn các công tác sau :
  • Lập bảng báo giá theo Bill BOQ của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ mời chào giá cạnh tranh.
  • Lập Bảng đáp ứng tiêu chí kỹ thuật của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ mời chào giá cạnh tranh.
  • Danh mục các khác biệt với hồ sơ mời thầu.
  • Tập hợp các hồ sơ pháp lý đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.
  • Lập tiến độ theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu.
  • Tham gia các cuộc họp làm rõ khối lượng, hồ sơ dự thầu với chủ đầu tư (nếu có).
  • Chuẩn bị các hồ sơ liên quan để nộp thầu theo đúng tiến độ của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ mời chào giá cạnh tranh.
  8-15 triệu VNĐ
 05/03/2024

KẾ TOÁN KHO

7-10 triệu VNĐ
05/03/2024
  7-10 triệu VNĐ
 05/03/2024
  6-9 triệu VNĐ
 05/03/2024
  8-15 triệu VNĐ
 05/03/2024
  8-12 triệu VNĐ
 05/03/2024