Viecoi có 71 việc làm Y tế / Chăm sóc sức khỏe

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tập Đoàn Gia Nguyễn

Tập Đoàn Gia Nguyễn

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên Massage body lương 4-6tr làm việc tại HÀ NỘI

Tuyển nhân viên Massage body lương 4-6tr làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Dự án đào tạo tiếng Nhật cho ứng viên Y tá / Chăm sóc Điều dưỡng Việt Nam dựa trên Hiệp định Đối tác Kinh tế Nhật Bản - Việt Nam

Dự án đào tạo tiếng Nhật cho ứng viên Y tá / Chăm sóc Điều dưỡng Việt Nam dựa trên Hiệp định Đối tác Kinh tế Nhật Bản - Việt Nam

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 14,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   14,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kế Toán Viên thu nhập 5 triệu/ tháng làm việc tại Hải Dương

Kế Toán Viên thu nhập 5 triệu/ tháng làm việc tại Hải Dương

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TNHH DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU QUẾ ANH THU NHẬP 6-7 TRIỆU/ THÁNG TẠI TPHCM

TNHH DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU QUẾ ANH THU NHẬP 6-7 TRIỆU/ THÁNG TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/10/2017
 : 22/10/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên chăm sóc sau sinh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại Hà Nội

Tuyển nhân viên chăm sóc sau sinh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/10/2017
 : 18/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Dụng Nhân Viên Y Tế THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

Tuyển Dụng Nhân Viên Y Tế THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/10/2017
 : 17/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển quản lý Spa, Kỹ thuật viên, Lễ tân thu nhập 3-10 triệu/ tháng làm việc tại Q3 TPHCM

Tuyển quản lý Spa, Kỹ thuật viên, Lễ tân thu nhập 3-10 triệu/ tháng làm việc tại Q3 TPHCM

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/10/2017
 : 03/10/2017
 Lương 3,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 Điều phối viên Float & Massage thu nhập 4-7 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Điều phối viên Float & Massage thu nhập 4-7 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/10/2017
 : 20/10/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KINH DOANH THU NHÂP CAO 6-12 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN KINH DOANH THU NHÂP CAO 6-12 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/10/2017
 : 15/10/2017
 Lương 6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm