Viecoi có 58 việc làm Xuất nhập khẩu

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên xuất nhập khẩu thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại TPHCM

Nhân viên xuất nhập khẩu thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cử nhân thương mại, xuất nhập khẩu thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại Hà Nội

Cử nhân thương mại, xuất nhập khẩu thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/09/2017
 : 25/09/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU BIẾT TIẾNG NHẬT - LÀM VIỆC TẠI NHẬT

TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU BIẾT TIẾNG NHẬT - LÀM VIỆC TẠI NHẬT

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
02/11/2017
 : 02/11/2017
 Lương 1,700 - 2,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   1,700 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Cử nhân thương mại, xuất nhập khẩu thu nhập cao làm việc tại HÀ NỘI

Cử nhân thương mại, xuất nhập khẩu thu nhập cao làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY HÀN QUỐC - BẮC NINH

TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU CÔNG TY HÀN QUỐC - BẮC NINH

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 22,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   22,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10-15 triệu/ tháng, làm việc tại HÀ NỘI

Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10-15 triệu/ tháng, làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên bán hàng thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/08/2017
 : 15/08/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu thu nhập 5-8 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu thu nhập 5-8 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/08/2017
 : 15/08/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Nhật Bản

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Nhật Bản

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/07/2017
 : 28/07/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu, Khai Báo Hải Quan

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu, Khai Báo Hải Quan

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất