Viecoi có 197 việc làm Xây dựng

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Kiến trúc sư có kinh nghiệm

Kiến trúc sư có kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY XÂY DỰNG CÓ KINH NGHIỆM

TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY XÂY DỰNG CÓ KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Phó Giám Đốc Công Ty Xây Dựng có kinh nghiệm lương 10-20tr

Tuyển Phó Giám Đốc Công Ty Xây Dựng có kinh nghiệm lương 10-20tr

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật cầu đường thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại Đà Nẵng

Nhân viên kỹ thuật cầu đường thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật trắc địa,an toàn thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên kỹ thuật trắc địa,an toàn thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Việc làm Nhân viên kỹ sư xây dựng dân dụng không cần kinh nghiệm lương 7-10tr

Việc làm Nhân viên kỹ sư xây dựng dân dụng không cần kinh nghiệm lương 7-10tr

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/11/2017
 : 23/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần tuyển KIẾN TRÚC SƯ XÂY DỰNG - Có hơn 1 năm kinh nghiệm lương 7-15tr làm việc tại BÌNH DƯƠNG

Cần tuyển KIẾN TRÚC SƯ XÂY DỰNG - Có hơn 1 năm kinh nghiệm lương 7-15tr làm việc tại BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC MIỀN THU NHẬP CAO YÊU CẦU CÓ KINH NGHIỆM 2-5 NĂM

GIÁM ĐỐC MIỀN THU NHẬP CAO YÊU CẦU CÓ KINH NGHIỆM 2-5 NĂM

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG  NGÀNH XÂY DỰNG CÓ KINH NGHIỆM LƯƠNG 8-12TR

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG NGÀNH XÂY DỰNG CÓ KINH NGHIỆM LƯƠNG 8-12TR

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng nhóm trắc địa THU NHẬP CAO 15-22 TRIỆU/ THÁNG

Trưởng nhóm trắc địa THU NHẬP CAO 15-22 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 15,000,000 - 22,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 22,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm