Viecoi có 140 việc làm Xây dựng

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Tuyển Gấp) Làm việc tại Phú Xuyên

KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Tuyển Gấp) Làm việc tại Phú Xuyên

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật cầu đường

Nhân viên kỹ thuật cầu đường

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kỹ sư xây dựng dân dụng

Nhân viên kỹ sư xây dựng dân dụng

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/10/2017
 : 19/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển kỹ thuật xây dựng thu nhập cao 3-20 triệu/ tháng

Tuyển kỹ thuật xây dựng thu nhập cao 3-20 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 3,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh bê tông tươi thu nhập cao

Nhân viên kinh doanh bê tông tươi thu nhập cao

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển hỗ trợ kinh doanh thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển hỗ trợ kinh doanh thu nhập 6-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật cầu đường

Nhân viên kỹ thuật cầu đường

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/09/2017
 : 23/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kỹ sư xây dựng dân dụng

Nhân viên kỹ sư xây dựng dân dụng

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
09/09/2017
 : 09/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển thiết kế kết cấu và thiết kế kiến trúc thu nhập cao 9-15 triệu/ tháng làm việc tại bình dương

Tuyển thiết kế kết cấu và thiết kế kiến trúc thu nhập cao 9-15 triệu/ tháng làm việc tại bình dương

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 9,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   9,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân viên kỹ sư xây dựng dân dụng tại đà nẵng

Nhân viên kỹ sư xây dựng dân dụng tại đà nẵng

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/09/2017
 : 23/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất