Viecoi có 257 việc làm Xây dựng

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Kỹ sư giám sát công trình thu nhập 8-15tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Kỹ sư giám sát công trình thu nhập 8-15tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
8 NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT N4 - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

8 NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT N4 - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên thị trường thu nhập 7-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

Nhân viên thị trường thu nhập 7-15tr/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/01/2018
 : 29/01/2018
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tuyển nhân viên kinh doanh hàng chống thấm thu nhập 4-5tr/ tháng tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên kinh doanh hàng chống thấm thu nhập 4-5tr/ tháng tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/01/2018
 : 23/01/2018
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN KINH DOANH HÀNG QUÀ TẶNG THU NHẬP 4-5TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN KINH DOANH HÀNG QUÀ TẶNG THU NHẬP 4-5TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/01/2018
 : 23/01/2018
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY XÂY DỰNG thu nhập cao 10-15tr/ tháng

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY XÂY DỰNG thu nhập cao 10-15tr/ tháng

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KỸ SƯ KẾT CẤU có kinh nghiệm trên 3 năm thu nhạp 5-10tr/ tháng làm việc tại Bình Dương

KỸ SƯ KẾT CẤU có kinh nghiệm trên 3 năm thu nhạp 5-10tr/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển kỹ sư an toàn lao động thu nhập cao 10-12tr/ tháng làm tuyể nhiều tỉnh thành

Tuyển kỹ sư an toàn lao động thu nhập cao 10-12tr/ tháng làm tuyể nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển kỹ sư xây dựng thu nhập cao 10-12tr/ tháng tuyển nhiều tỉnh thành

Tuyển kỹ sư xây dựng thu nhập cao 10-12tr/ tháng tuyển nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm