Viecoi có 353 việc làm Vận chuyển / Giao nhận / Kho

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Gấp lái Xe Tải Thùng Và Nam Phụ Xe Giao Hàng ( Nhận Bằng Mới )

Tuyển Gấp lái Xe Tải Thùng Và Nam Phụ Xe Giao Hàng ( Nhận Bằng Mới )

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/04/2018
 : 20/04/2018
 Lương 9,500,000 - 15,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   9,500,000 - 15,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển Lái Xe Bằng B2,C,D,E + Nam Phụ Xe ( Tuyển trực tiếp-nhận bằng mới )

Tuyển Lái Xe Bằng B2,C,D,E + Nam Phụ Xe ( Tuyển trực tiếp-nhận bằng mới )

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/04/2018
 : 25/04/2018
 Lương 10,500,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   10,500,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân Viên Lái Xe B2 Trở Lên & Phụ e Giao Hàng ( Nhận Bằng Mới _ Tuyển Trực Tiếp )

Nhân Viên Lái Xe B2 Trở Lên & Phụ e Giao Hàng ( Nhận Bằng Mới _ Tuyển Trực Tiếp )

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2018
 : 30/04/2018
 Lương 10,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
TUYỂN GẤP LÁI XE  VÀ PHỤ XE LÀM VIỆC TẠI NINH BÌNH(TUYỂN TRỰC TIẾP,ĐI LÀM NGAY)

TUYỂN GẤP LÁI XE VÀ PHỤ XE LÀM VIỆC TẠI NINH BÌNH(TUYỂN TRỰC TIẾP,ĐI LÀM NGAY)

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 10,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân viên giao hàng thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Nhân viên giao hàng thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần Tuyển gấp tài xế B2,C và 40 nhân viên lơ xe thu nhập cao

Cần Tuyển gấp tài xế B2,C và 40 nhân viên lơ xe thu nhập cao

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 14,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   14,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Công ty HANA tuyển 1 nhân viên giao hàng, văn phòng giờ hành chính

Công ty HANA tuyển 1 nhân viên giao hàng, văn phòng giờ hành chính

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển gấp nhân viên lái xe & phụ xe thu nhập 12-15tr/ tháng

Tuyển gấp nhân viên lái xe & phụ xe thu nhập 12-15tr/ tháng

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN LÁI XE TAXI GROUP LÀM TẠI SÂN BAY HÀ NỘI VÀ HÀ NỘI - CHẤP NHẬN LÁI MỚI

TUYỂN LÁI XE TAXI GROUP LÀM TẠI SÂN BAY HÀ NỘI VÀ HÀ NỘI - CHẤP NHẬN LÁI MỚI

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN MUA HÀNG - HẢI DƯƠNG thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Hải Dương

NHÂN VIÊN MUA HÀNG - HẢI DƯƠNG thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Hải Dương

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất