Tìm việc làm theo lĩnh vực Truyền hình / Báo chí / Biên tập - Trang 1 - Viecoi
ViecOi Tìm việc làm & Đăng tin tuyển dụng Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: Truyền hình / Báo chí / Biên tập (67)

BIÊN TẬP VIÊN

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên Content Marketing

 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

DỰNG PHIM thu nhập 7-10tr/ tháng

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  500,000 VNĐ

Account excutive

 Lương:  6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Biên tập viên

 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

Nhân viên thiết kế ngành truyền hình

 Lương:  10,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Kỹ thuật viên tiền kỳ

 Lương:  5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Cộng tác viên Social thu nhập 3-5tr/ tháng

 Lương:  3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Biên tập viên kiêm MC Joyfm thu nhập 7-12tr/ tháng

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Nhân viên kinh doanh Ngành truyền hình

 Lương:  10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ