Viecoi có 43 việc làm Truyền hình / Báo chí / Biên tập

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
QUẢN LÍ SẢN XUẤT THU NHẬP 6-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

QUẢN LÍ SẢN XUẤT THU NHẬP 6-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/03/2018
 : 20/03/2018
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
KỸ THUẬT DỰNG PHIM THU NHẬP 5-10TR/THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐẮK LẮK

KỸ THUẬT DỰNG PHIM THU NHẬP 5-10TR/THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐẮK LẮK

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thực tập SEO thu nhập 1.5 - 3tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Thực tập SEO thu nhập 1.5 - 3tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/02/2018
 : 15/02/2018
 Lương 1,500,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,500,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Biên tập viên Fanpage Bóng đá thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Biên tập viên Fanpage Bóng đá thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên Biên tập Nội dung thu nhập 5-7tr/ tháng lảm việc tại Hà Nội

Nhân viên Biên tập Nội dung thu nhập 5-7tr/ tháng lảm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Content Marketing thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Content Marketing thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Biên tập viên thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Biên tập viên thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Biên Tập Viên thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Biên Tập Viên thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/12/2017
 : 13/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phóng viên báo điện tử thu nhập 3-5tr/ tháng tại HÀ NỘI

Phóng viên báo điện tử thu nhập 3-5tr/ tháng tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN CLIPPING không cần kinh nghiệm lương 4-5tr

NHÂN VIÊN CLIPPING không cần kinh nghiệm lương 4-5tr

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất