Viecoi có 11 việc làm Tổ chức sự kiện

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên văn phòng kinh doanh thu nhập cao 8-15 triệu/ tháng

Nhân viên văn phòng kinh doanh thu nhập cao 8-15 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Tổ chức sự kiện
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên chạy sự kiện có kinh nghiệm thu nhập 4-5 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Nhân viên chạy sự kiện có kinh nghiệm thu nhập 4-5 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Tổ chức sự kiện
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/10/2017
 : 25/10/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Tuyển  Designer thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển Designer thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Tổ chức sự kiện
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng vị trí Nhân viên tư vấn Tại TP HCM và Hà Nội

Tuyển dụng vị trí Nhân viên tư vấn Tại TP HCM và Hà Nội

 Công ty: 
 : Tổ chức sự kiện
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/07/2017
 : 15/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI HÀ NỘI

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Tổ chức sự kiện
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển nhân viên kinh doanh và tổ chức sự kiện không cần kinh nghiệm tại Hà Nội

Tuyển nhân viên kinh doanh và tổ chức sự kiện không cần kinh nghiệm tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Tổ chức sự kiện
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển cộng tác viên MC, CA SĨ ,PG ,DJ, BAN NHẠC .....

Tuyển cộng tác viên MC, CA SĨ ,PG ,DJ, BAN NHẠC .....

 Công ty: 
 : Tổ chức sự kiện
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/12/2017
 : 30/12/2017
 Lương 3,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Lắp Đặt Thiết Bị Sự Kiện - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Lắp Đặt Thiết Bị Sự Kiện - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Tổ chức sự kiện
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN SỰ KIỆN Làm Việc Tại Hà Nội

TUYỂN NHÂN VIÊN SỰ KIỆN Làm Việc Tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Tổ chức sự kiện
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh Truyền thông

Nhân viên kinh doanh Truyền thông

 Công ty: 
 : Tổ chức sự kiện
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm