Viecoi có 35 việc làm Thực phẩm & Đồ uống

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm thu nhập cao tại Đà Nẵng

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm thu nhập cao tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên ghi nhận thông tin THU NHẬP 2-4 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

Nhân viên ghi nhận thông tin THU NHẬP 2-4 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/10/2017
 : 25/10/2017
 Lương 2,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên bán hàng thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CÔNG NHÂN SẢN XUẤT THU NHẬP CAO LÀM VIỆC TẠI TPHCM

CÔNG NHÂN SẢN XUẤT THU NHẬP CAO LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,700,000 - 8,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,700,000 - 8,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KINH DOANH THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

NHÂN VIÊN KINH DOANH THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm thu nhập cao tại Đà Nẵng

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm thu nhập cao tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/09/2017
 : 23/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THU NHẬP CAO LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THU NHẬP CAO LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN THU NHẬP 6-8 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN THU NHẬP 6-8 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
QUẢN LÝ NHÀ MÁY biết tiếng Anh tại công ty Nhật - Bình Tân

QUẢN LÝ NHÀ MÁY biết tiếng Anh tại công ty Nhật - Bình Tân

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
QUẢN LÝ PHÒNG QC BIẾT TIẾNG ANH TẠI CÔNG TY NHẬT - BÌNH TÂN

QUẢN LÝ PHÒNG QC BIẾT TIẾNG ANH TẠI CÔNG TY NHẬT - BÌNH TÂN

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất