Viecoi có 50 việc làm Quản lý chất lượng (QA/QC)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên QA-Qc thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên QA-Qc thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng quản lý chất lượng tiếng Nhật N2 thu nhập cao 20-30tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Trưởng phòng quản lý chất lượng tiếng Nhật N2 thu nhập cao 20-30tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên QA / QC THU NHẬP 5-7TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

Nhân Viên QA / QC THU NHẬP 5-7TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ sư đảm bảo chất lượng (QA Engineer) tại quận 1

Kỹ sư đảm bảo chất lượng (QA Engineer) tại quận 1

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/02/2018
 : 25/02/2018
 Lương 11,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   11,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
QA staff - Nữ nhân viên phòng quản lý chất lượng (Anh TOEIC 600/ Nhật N3) thu nhập 8-11tr/ tháng

QA staff - Nữ nhân viên phòng quản lý chất lượng (Anh TOEIC 600/ Nhật N3) thu nhập 8-11tr/ tháng

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 8,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên QA / QC thu nhập 5-7.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên QA / QC thu nhập 5-7.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2018
 : 30/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên QC - Kiểm Tra Chất Lượng Bài thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên QC - Kiểm Tra Chất Lượng Bài thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên QA, QC làm tại văn phòng thu nhập 5.5 -7.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên QA, QC làm tại văn phòng thu nhập 5.5 -7.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Bài Khảo Sát thu nhập 5-7tr/ tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Bài Khảo Sát thu nhập 5-7tr/ tháng

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/01/2018
 : 10/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Qa/Qc thu nhập 6-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên Qa/Qc thu nhập 6-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/01/2018
 : 28/01/2018
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất