Viecoi có 19 việc làm Quản lý chất lượng (QA/QC)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên quản lý chất lượng thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tai Bình Dương

Nhân viên quản lý chất lượng thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tai Bình Dương

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM SÁT QC - BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI

GIÁM SÁT QC - BIÊN HOÀ, ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN QC CÔNG TY NHẬT - ĐỒNG NAI

NHÂN VIÊN QC CÔNG TY NHẬT - ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
NHÂN VIÊN QA CÔNG TY NHẬT - QUẬN 9

NHÂN VIÊN QA CÔNG TY NHẬT - QUẬN 9

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
TUYỂN NAM THỦ KHO THU NHẬP 5-8 TRIỆU/THÁNG, YÊU  CẦU CÓ KINH NGHIỆM

TUYỂN NAM THỦ KHO THU NHẬP 5-8 TRIỆU/THÁNG, YÊU CẦU CÓ KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG CÔNG TY NHẬT-quận 9

NHÂN VIÊN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG CÔNG TY NHẬT-quận 9

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG ( QA SUPERViSOR) CỦ CHI

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG ( QA SUPERViSOR) CỦ CHI

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Kỹ Sư Điện Tử Viễn Thông - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kiểm Hàng KCS/QC

Nhân Viên Kiểm Hàng KCS/QC

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
QUẢN LÝ  CHẤT LƯỢNG  BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI LONG AN

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI LONG AN

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất