Viecoi có 45 việc làm Quản lý chất lượng (QA/QC)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên QA / QC thu nhập 5-7.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên QA / QC thu nhập 5-7.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2018
 : 30/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên QC - Kiểm Tra Chất Lượng Bài thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên QC - Kiểm Tra Chất Lượng Bài thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên QA, QC làm tại văn phòng thu nhập 5.5 -7.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên QA, QC làm tại văn phòng thu nhập 5.5 -7.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Bài Khảo Sát thu nhập 5-7tr/ tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Bài Khảo Sát thu nhập 5-7tr/ tháng

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/01/2018
 : 10/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Qa/Qc thu nhập 6-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên Qa/Qc thu nhập 6-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/01/2018
 : 28/01/2018
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/01/2018
 : 20/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Qa/Qc/Kcs thu nhập 5.5 - 7.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên Qa/Qc/Kcs thu nhập 5.5 - 7.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/12/2017
 : 21/12/2017
 Lương 5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng QA / QC thu nhập 5-8tr/ tháng làm tại TPHCM

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng QA / QC thu nhập 5-8tr/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/01/2018
 : 16/01/2018
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/01/2018
 : 20/01/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Qa/Qc thu nhập 6.5-8 tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên Qa/Qc thu nhập 6.5-8 tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/01/2018
 : 18/01/2018
 Lương 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   6,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất