Viecoi có 16 việc làm Nông nghiệp

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Sale Manager thu nhập hấp dẫn 10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển Sale Manager thu nhập hấp dẫn 10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nông nghiệp
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật nông nghiệp,trồng trọt tại đà nẵng

Nhân viên kỹ thuật nông nghiệp,trồng trọt tại đà nẵng

 Công ty: 
 : Nông nghiệp
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/09/2017
 : 23/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thử nẩy mầm thu nhập cao 6-9 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân viên thử nẩy mầm thu nhập cao 6-9 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Nông nghiệp
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Gia Thức Ăn Chăn Nuôi

Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Gia Thức Ăn Chăn Nuôi

 Công ty: 
 : Nông nghiệp
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh, Sales, Bán Hàng Về Phụ Gia Và Thức Ăn Bổ Sung Cho Vật Nuôi.
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Kỹ Sư - Lên Kế Hoạch Trồng Trọt, Đề Xuất Tư Trang Thiết Bị, Nghiên Cứu Cây Trồng,...

Tuyển Nhân Viên Kỹ Sư - Lên Kế Hoạch Trồng Trọt, Đề Xuất Tư Trang Thiết Bị, Nghiên Cứu Cây Trồng,...

 Công ty: 
 : Nông nghiệp
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Lắp Đặt Điện Nước Nông Nghiệp Làm Việc Tại TP.HCM

Tuyển Nhân Viên Lắp Đặt Điện Nước Nông Nghiệp Làm Việc Tại TP.HCM

 Công ty: 
 : Nông nghiệp
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám định viên Nông sản (Gạo)

Giám định viên Nông sản (Gạo)

 Công ty: 
 : Nông nghiệp
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ Sư Nông Nghiệp tại Quận 9

Kỹ Sư Nông Nghiệp tại Quận 9

 Công ty: 
 : Nông nghiệp
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/05/2017
 : 04/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Nông Nghiệp

Nhân Viên Tư Vấn Kỹ Thuật Nông Nghiệp

 Công ty: 
 : Nông nghiệp
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/05/2017
 : 03/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất