Viecoi có 220 việc làm Nhà hàng / Khách sạn

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên phục vụ part time thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên phục vụ part time thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/01/2018
 : 25/01/2018
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
PHỤ BẾP THU NHẬP 4-5TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

PHỤ BẾP THU NHẬP 4-5TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN PHỤC VỤ THU NHẬP 4-5TR/THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

TUYỂN PHỤC VỤ THU NHẬP 4-5TR/THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển quản lý khách sạn thu nhập cao 12-20tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển quản lý khách sạn thu nhập cao 12-20tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Phục Vụ, Pha Chế, Thu Ngân thu nhập 5-9tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Tuyển Phục Vụ, Pha Chế, Thu Ngân thu nhập 5-9tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Các Vị Trí Cho Nhà Hàng thu nhập 5-10tr/ tháng tại HÀ NỘI- HƯNG YÊN

Tuyển Các Vị Trí Cho Nhà Hàng thu nhập 5-10tr/ tháng tại HÀ NỘI- HƯNG YÊN

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản lý nhà hàng thu nhập 10-12tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Quản lý nhà hàng thu nhập 10-12tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/01/2018
 : 25/01/2018
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Quản lý nhà hàng Nhật tại quận 1

Quản lý nhà hàng Nhật tại quận 1

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/02/2018
 : 08/02/2018
 Lương 400 - 800 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   400 - 800 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
PIZZA HUT_TUYỂN GẤP_TRƯỞNG CA, TRƯỞNG NHÓM_HÀ NỘI

PIZZA HUT_TUYỂN GẤP_TRƯỞNG CA, TRƯỞNG NHÓM_HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm