Viecoi có 144 việc làm Ngành Khác

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
 Tuyển gấp tài xế B2,C và 40 phụ xe đi làm ngay

Tuyển gấp tài xế B2,C và 40 phụ xe đi làm ngay

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/11/2017
 : 10/11/2017
 Lương 12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
QUAY PHIM THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HẢI PHÒNG

QUAY PHIM THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HẢI PHÒNG

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/10/2017
 : 30/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển tài xế dấu B2,C và 40 lơ xe phụ giao hàng

Tuyển tài xế dấu B2,C và 40 lơ xe phụ giao hàng

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Tuyển thợ phụ tóc nữ thu nhập 3-4 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Tuyển thợ phụ tóc nữ thu nhập 3-4 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG  THU NHẬP 4-5 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

TUYỂN NHÂN VIÊN GIAO HÀNG THU NHẬP 4-5 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/10/2017
 : 24/10/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển tài xế dấu B2,C và 40 lơ xe phụ giao hàng

Tuyển tài xế dấu B2,C và 40 lơ xe phụ giao hàng

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/10/2017
 : 24/10/2017
 Lương 12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
FILM MARKETING ASSISTANT THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI HÀ NỘI

FILM MARKETING ASSISTANT THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/10/2017
 : 18/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
PR FREELANCER thu nhập 5 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

PR FREELANCER thu nhập 5 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/10/2017
 : 15/10/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỊNH CONTAINER THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỊNH CONTAINER THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/10/2017
 : 15/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Quảng Ninh

Nhân viên kỹ thuật thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Quảng Ninh

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/10/2017
 : 26/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất