Viecoi có 128 việc làm Ngành Khác

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên Lái xe thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Nhân viên Lái xe thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cố vấn kinh doanh người Nhật (Japanese Business consultant) - Bình Dương

Cố vấn kinh doanh người Nhật (Japanese Business consultant) - Bình Dương

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Tuyển nhân viên bếp chính thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên bếp chính thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KỸ SƯ CẦU NỐI (PHP,Java,C,C#) BIẾT TIẾNG NHẬT - LÀM VIỆC TẠI NHẬT

KỸ SƯ CẦU NỐI (PHP,Java,C,C#) BIẾT TIẾNG NHẬT - LÀM VIỆC TẠI NHẬT

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Tuyển Tạp vụ văn phòng xưởng thu nhập 4,5-5,5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển Tạp vụ văn phòng xưởng thu nhập 4,5-5,5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN CẮT TÓC TẠI SALON NHẬT - QUẬN 1

NHÂN VIÊN CẮT TÓC TẠI SALON NHẬT - QUẬN 1

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
KỸ SƯ CẦU NỐI (Node.JS) BIẾT TIẾNG ANH TẠI CÔNG TY NHẬT - QUẬN 1

KỸ SƯ CẦU NỐI (Node.JS) BIẾT TIẾNG ANH TẠI CÔNG TY NHẬT - QUẬN 1

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 1,300 - 1,800 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   1,300 - 1,800 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Call Center Supervisor Tiếng Anh - quận 3

Call Center Supervisor Tiếng Anh - quận 3

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 18,000,000 - 22,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   18,000,000 - 22,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Call Center Teamleader Tiếng Anh - quận 3

Call Center Teamleader Tiếng Anh - quận 3

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Software Tester - quận 1

Software Tester - quận 1

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm