Viecoi có 158 việc làm Ngành Khác

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
LẬP TRÌNH GAMES C++ thu nhập cao 7-20tr/ tháng làm việc tại TPHCM

LẬP TRÌNH GAMES C++ thu nhập cao 7-20tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
3D GRAPHIC DESIGNER THU NHẬP CAO 7-15TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

3D GRAPHIC DESIGNER THU NHẬP CAO 7-15TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên quay phim thu nhập cao 5-7tr/ tháng tại Hải Phòng

Nhân viên quay phim thu nhập cao 5-7tr/ tháng tại Hải Phòng

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/12/2017
 : 06/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng Nhân viên thợ inox, nhôm kính,thợ inox,thợ phụ khogn6 yêu cầu kinh nghiệm lương 7-10 triệu

Tuyển dụng Nhân viên thợ inox, nhôm kính,thợ inox,thợ phụ khogn6 yêu cầu kinh nghiệm lương 7-10 triệu

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/12/2017
 : 23/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng Nhân viên bếp chính có kinh nghiệm lương 7-10tr

Tuyển dụng Nhân viên bếp chính có kinh nghiệm lương 7-10tr

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/12/2017
 : 21/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển gấp tài xế dấu B2,C và 40 nhân viên nam lơ xe

Tuyển gấp tài xế dấu B2,C và 40 nhân viên nam lơ xe

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
THỰC TẬP SINH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ THU NHẬP 1-3 TRIỆU/ THÁNG

THỰC TẬP SINH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ THU NHẬP 1-3 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên làm sạch văn phòng công ty tại KCN VSIP THU NHẬP 4 TRIỆU/ THÁNG

Tuyển nhân viên làm sạch văn phòng công ty tại KCN VSIP THU NHẬP 4 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 3,900,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,900,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển gấp tài xế dấu B2,C và 40 nhân viên nam lơ xe

Tuyển gấp tài xế dấu B2,C và 40 nhân viên nam lơ xe

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/11/2017
 : 29/11/2017
 Lương 12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Tuyển gấp tài xế dấu B2,C và 40 nhân viên nam lơ xe thu nhập 12-17 triệu/ tháng

Tuyển gấp tài xế dấu B2,C và 40 nhân viên nam lơ xe thu nhập 12-17 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/11/2017
 : 15/11/2017
 Lương 12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất