Viecoi có 25 việc làm Luật / Pháp lý

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên pháp chế thu nhập 3-4tr/ tháng tại Đà Nẵng

Nhân viên pháp chế thu nhập 3-4tr/ tháng tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Luật / Pháp lý
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/01/2018
 : 16/01/2018
 Lương 3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ KHÁCH HÀNG TẠI TP. HCM thu nhập 7-15 triệu

NHÂN VIÊN THU HỒI NỢ KHÁCH HÀNG TẠI TP. HCM thu nhập 7-15 triệu

 Công ty: 
 : Luật / Pháp lý
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Pháp lý thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên Pháp lý thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Luật / Pháp lý
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên pháp lý thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Chuyên viên pháp lý thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Luật / Pháp lý
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ sư dự toán thu nhập cao làm việc tại Hà Nội

Kỹ sư dự toán thu nhập cao làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Luật / Pháp lý
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI THU HỒI NỢ thu nhập 6-10 triệu/ tháng  làm việc tại TPHCM

NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI THU HỒI NỢ thu nhập 6-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Luật / Pháp lý
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Pháp Chế thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Vĩnh Phúc - Phú Thọ

Nhân Viên Pháp Chế thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Vĩnh Phúc - Phú Thọ

 Công ty: 
 : Luật / Pháp lý
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên pháp chế thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên pháp chế thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Luật / Pháp lý
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/01/2018
 : 20/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên Bản quyền và Hợp tác tại Hà Nội thu nhập cao

Chuyên viên Bản quyền và Hợp tác tại Hà Nội thu nhập cao

 Công ty: 
 : Luật / Pháp lý
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN PHÁP LÝ - NHÀ ĐẤT thu nhập cao 5-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

NHÂN VIÊN PHÁP LÝ - NHÀ ĐẤT thu nhập cao 5-8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Luật / Pháp lý
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất