Viecoi có 560 việc làm Lao động phổ thông

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên bếp chính

Nhân viên bếp chính

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,200,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,200,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên lao dộng phổ thông

Nhân viên lao dộng phổ thông

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/09/2017
 : 27/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên cây xanh

Nhân viên cây xanh

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/09/2017
 : 27/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên phụ bếp

Nhân viên phụ bếp

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/09/2017
 : 27/09/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thợ mộc,phụ mộc tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên thợ mộc,phụ mộc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Đóng gói hàng hóa thu nhập cao làm việc tại Vũng Tàu

Đóng gói hàng hóa thu nhập cao làm việc tại Vũng Tàu

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/10/2017
 : 04/10/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Công Nhân Đóng Gói Bánh Kẹo thu nhập cao 7-10 triệu/tháng

Tuyển Công Nhân Đóng Gói Bánh Kẹo thu nhập cao 7-10 triệu/tháng

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/10/2017
 : 10/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Lao động phổ thông phụ bán hàng và kiểm kho thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại

Lao động phổ thông phụ bán hàng và kiểm kho thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
nhân viên bán xăng dầu làm hành chính và theo ca thu nhập cao tại Hà Nội

nhân viên bán xăng dầu làm hành chính và theo ca thu nhập cao tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/10/2017
 : 10/10/2017
 Lương 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất