Viecoi có 72 việc làm Kiến trúc

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên thiết kế nội thất

Nhân viên thiết kế nội thất

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kiến trúc sư

Nhân viên kiến trúc sư

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/09/2017
 : 27/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập cao 7-20 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập cao 7-20 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kiến trúc sư- Thiết kế nội thất THU NHẬP 7-10 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

Kiến trúc sư- Thiết kế nội thất THU NHẬP 7-10 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ THU NHẬP 6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ THU NHẬP 6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Kiến Trúc Sư, Họa Viên, Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng

Tuyển Kiến Trúc Sư, Họa Viên, Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển họa viên kiến trúc,chuyên viên thiết kế kiến trúc thu nhập hấp dẫn 5-20 triệu/ tháng

Tuyển họa viên kiến trúc,chuyên viên thiết kế kiến trúc thu nhập hấp dẫn 5-20 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/11/2017
 : 01/11/2017
 Lương 5,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kiến trúc sư

Nhân viên kiến trúc sư

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/09/2017
 : 23/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Kiến Trúc Sư, Thiết Kế thu nhập cao 7-15 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Tuyển Kiến Trúc Sư, Thiết Kế thu nhập cao 7-15 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân viên  kiến trúc sư làm việc tại ĐÀ NẴNG thu nhập cao

Nhân viên kiến trúc sư làm việc tại ĐÀ NẴNG thu nhập cao

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/09/2017
 : 23/09/2017
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất