Viecoi có 91 việc làm Kiến trúc

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Nội Thất Kiêm Chốt Đơn Hàng thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Nội Thất Kiêm Chốt Đơn Hàng thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Dụng Thiết Kế Nội Thất thu nhập co 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển Dụng Thiết Kế Nội Thất thu nhập co 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/01/2018
 : 15/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Thiết kế 2D, 3D thu nhập 10-15tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên Thiết kế 2D, 3D thu nhập 10-15tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/12/2017
 : 28/12/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên dự toán thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại Quảng Ninh

Nhân viên dự toán thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại Quảng Ninh

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/12/2017
 : 28/12/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY XÂY DỰNG THU NHẬP 10-15TR/ THÁNG TẠI BÌNH DƯƠNG

TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY XÂY DỰNG THU NHẬP 10-15TR/ THÁNG TẠI BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/12/2017
 : 27/12/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kiến trúc sư thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên kiến trúc sư thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/01/2018
 : 20/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám sát thi công nội thất thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Giám sát thi công nội thất thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thiết kế nội thất 3D thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Thiết kế nội thất 3D thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kiến trúc sư thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Nhân viên kiến trúc sư thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/01/2018
 : 20/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất