Viecoi có 81 việc làm Kiến trúc

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Kiến trúc sư có kinh nghiệm trên 1 năm thu nhập cao 7-15tr/ tháng tại Bình Dương

Kiến trúc sư có kinh nghiệm trên 1 năm thu nhập cao 7-15tr/ tháng tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/12/2017
 : 06/12/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thiết kế 3D yêu cầu có kinh nghiệm, thu nhập 12-15tr

Nhân viên thiết kế 3D yêu cầu có kinh nghiệm, thu nhập 12-15tr

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân viên kinh doanh có kinh nghiệm lương 12-15tr

Tuyển Nhân viên kinh doanh có kinh nghiệm lương 12-15tr

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Việc làm Kiến trúc sư Quy hoạch không yêu cầu kinh nghiệm lương 7-10tr

Việc làm Kiến trúc sư Quy hoạch không yêu cầu kinh nghiệm lương 7-10tr

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Việc làm cho Nhân viên kiến trúc sư không kinh nghiệm lương 7-10tr làm việc tại ĐÀ NẴNG

Việc làm cho Nhân viên kiến trúc sư không kinh nghiệm lương 7-10tr làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Việc làm Kiến trúc sư công trình - làm việc tại Quảng Ninh lương 7-10tr không cần kinh nghiệm

Việc làm Kiến trúc sư công trình - làm việc tại Quảng Ninh lương 7-10tr không cần kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám sát thi công gỗ nội thất thu nhập -10 triệu/ tháng tại ĐÀ NẴNG

Giám sát thi công gỗ nội thất thu nhập -10 triệu/ tháng tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần tuyển KIẾN TRÚC SƯ XÂY DỰNG - Có hơn 1 năm kinh nghiệm

Cần tuyển KIẾN TRÚC SƯ XÂY DỰNG - Có hơn 1 năm kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH CÓ KINH NGHIỆM

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH CÓ KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thiết kế nội thất thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên thiết kế nội thất thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/11/2017
 : 10/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất