Viecoi có 119 việc làm IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển thiết kế đồ họa làm tại Đà Nẵng không yêu cầu kinh nghiệm

Tuyển thiết kế đồ họa làm tại Đà Nẵng không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật / Kỹ Thuật Viên Tin Học thu nhập 5-15tr/ tháng làm việc tại Long An

Nhân viên kỹ thuật / Kỹ Thuật Viên Tin Học thu nhập 5-15tr/ tháng làm việc tại Long An

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
23/03/2018
 : 23/03/2018
 Lương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN CNTT  ( làm việc tại chi nhánh Hồ Chí Minh) thu nhập 7-10tr/ tháng

CHUYÊN VIÊN CNTT ( làm việc tại chi nhánh Hồ Chí Minh) thu nhập 7-10tr/ tháng

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/03/2018
 : 21/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ thuật mực in máy in thu nhập 5-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Kỹ thuật mực in máy in thu nhập 5-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/03/2018
 : 21/03/2018
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
IT PHẦN CỨNG thu nhập cao 5-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

IT PHẦN CỨNG thu nhập cao 5-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/03/2018
 : 20/03/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên lập trình thiết kế web thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên lập trình thiết kế web thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/03/2018
 : 19/03/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Nhân viên kinh doanh thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Bà Rịa

Nhân viên kinh doanh thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Bà Rịa

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/03/2018
 : 20/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhân viên kỹ thuật thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên IT thu nhập 6-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên IT thu nhập 6-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/02/2018
 : 20/02/2018
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản trị mạng, hệ thống SERVER tại Bắc Ninh - Mức lương 10 – 15 triệu

Quản trị mạng, hệ thống SERVER tại Bắc Ninh - Mức lương 10 – 15 triệu

 Công ty: 
 : IT - Phần cứng / Mạng Máy Tính
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất