Viecoi có 10 việc làm In ấn / Xuất bản

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYÊN BIÊN TẬP VIÊN TỦ SÁCH CHA MẸ

TUYÊN BIÊN TẬP VIÊN TỦ SÁCH CHA MẸ

 Công ty: 
 : In ấn / Xuất bản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
BIÊN TẬP VIÊN SÁCH KINH TẾ

BIÊN TẬP VIÊN SÁCH KINH TẾ

 Công ty: 
 : In ấn / Xuất bản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần Tuyển Nhân Viên Thành Thạo Về Các Phần Mềm Thiết Kế

Cần Tuyển Nhân Viên Thành Thạo Về Các Phần Mềm Thiết Kế

 Công ty: 
 : In ấn / Xuất bản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Thiết Kế Cho Ngành In Và Sản Xuất Bao Bì

Nhân Viên Thiết Kế Cho Ngành In Và Sản Xuất Bao Bì

 Công ty: 
 : In ấn / Xuất bản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2017
 : 30/04/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kế Toán trưởng tại Quận Bắc Từ Liêm

Kế Toán trưởng tại Quận Bắc Từ Liêm

 Công ty: 
 : In ấn / Xuất bản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/05/2017
 : 03/05/2017
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật in tại Quận 11

Nhân viên kỹ thuật in tại Quận 11

 Công ty: 
 : In ấn / Xuất bản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 4,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Thiết Kế Đồ Họa In Ấn

Nhân viên Thiết Kế Đồ Họa In Ấn

 Công ty: 
 : In ấn / Xuất bản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/04/2017
 : 27/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ in Offset

Thợ in Offset

 Công ty: 
 : In ấn / Xuất bản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên cơ khí

Nhân viên cơ khí

 Công ty: 
 : In ấn / Xuất bản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2016
 : 31/08/2016
 Lương 6,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 [Technology] - Nhân viên cơ khí - Hồng Hà

[Technology] - Nhân viên cơ khí - Hồng Hà

 Công ty: 
 : In ấn / Xuất bản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2016
 : 31/08/2016
 Lương 6,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất