Viecoi có 9 việc làm Giải trí

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
THỢ CHỤP ẢNH - QUẬN 2

THỢ CHỤP ẢNH - QUẬN 2

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 300 - 400 USD
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   300 - 400 USD
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển ca sĩ thu nhập 10-15 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Tuyển ca sĩ thu nhập 10-15 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân viên Kỹ thuật màn hình LED và máy chiếu

Nhân viên Kỹ thuật màn hình LED và máy chiếu

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
chăm sóc khách hàng

chăm sóc khách hàng

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/06/2017
 : 20/06/2017
 Lương 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bảo Trì - Sửa Chữa ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Nhân Viên Bảo Trì - Sửa Chữa ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/07/2017
 : 27/07/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Telemarketing - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Tuyển Nhân Viên Telemarketing - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên quản lý phòng net

Nhân viên quản lý phòng net

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2017
 : 31/01/2017
 Lương 2,500,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên phục vụ

Tuyển nhân viên phục vụ

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2016
 : 31/08/2016
 Lương 4,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[IT] - Game Designer - ARRASOL Việt Nam

[IT] - Game Designer - ARRASOL Việt Nam

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất