Viecoi có 14 việc làm Giải trí

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Ca Sĩ Hát Phòng Trà Hội Chợ Thương Mại thu nhập 10-12  triệu/ tháng

Ca Sĩ Hát Phòng Trà Hội Chợ Thương Mại thu nhập 10-12 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Ca Sĩ Hát Phòng Trà Hội Chợ thu nhập 10-12 triệu/ tháng tại TPHCM

Ca Sĩ Hát Phòng Trà Hội Chợ thu nhập 10-12 triệu/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển chọn và đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp thu nhập 10-12 triệu/ tháng tại TPHCM

Tuyển chọn và đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp thu nhập 10-12 triệu/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/11/2017
 : 15/11/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên chăm sóc khách hàng thu nhập 12-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên chăm sóc khách hàng thu nhập 12-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 120,012,000 - 150,015,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   120,012,000 - 150,015,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Game Director

Game Director

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,000 - 6,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000 - 6,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
THỢ CHỤP ẢNH - QUẬN 2

THỢ CHỤP ẢNH - QUẬN 2

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 300 - 400 USD
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   300 - 400 USD
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển ca sĩ thu nhập 10-15 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Tuyển ca sĩ thu nhập 10-15 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân viên Kỹ thuật màn hình LED và máy chiếu

Nhân viên Kỹ thuật màn hình LED và máy chiếu

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
chăm sóc khách hàng

chăm sóc khách hàng

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/06/2017
 : 20/06/2017
 Lương 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bảo Trì - Sửa Chữa ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Nhân Viên Bảo Trì - Sửa Chữa ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/07/2017
 : 27/07/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất