Viecoi có 36 việc làm Dược phẩm

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
nhân viên bán thuốc

nhân viên bán thuốc

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán thuốc quận 12 thu nhập 4-5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên bán thuốc quận 12 thu nhập 4-5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/02/2018
 : 19/02/2018
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Bán hàng thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại Phú Yên

Bán hàng thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại Phú Yên

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên tư vấn chăm sóc khách hàng thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân Viên tư vấn chăm sóc khách hàng thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Dược sĩ - CTCP Dược phẩm PQA thu nhập 5tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Dược sĩ - CTCP Dược phẩm PQA thu nhập 5tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/01/2018
 : 16/01/2018
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THU NHẬP 5-6TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THU NHẬP 5-6TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Dược sĩ trung cấp, cao đẳng, đại học thu nhập 5tr-tháng

Dược sĩ trung cấp, cao đẳng, đại học thu nhập 5tr-tháng

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/12/2017
 : 27/12/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng OTC thu nhập 6-10tr/ tháng tại TPHCM

Nhân viên bán hàng OTC thu nhập 6-10tr/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
09/03/2018
 : 09/03/2018
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY SẢN PHẨM THU NHẬP HẤP DẪN 6-10 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN TRƯNG BÀY SẢN PHẨM THU NHẬP HẤP DẪN 6-10 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/10/2017
 : 25/10/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
TUYỂN DƯỢC SĨ THU NHẬP 4,5 - 8 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

TUYỂN DƯỢC SĨ THU NHẬP 4,5 - 8 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/11/2017
 : 17/11/2017
 Lương 4,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ

 Tìm kiếm