Viecoi có 27 việc làm Đồ gỗ

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Trưởng phòng kế hoạch thu nhập 10-15 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Trưởng phòng kế hoạch thu nhập 10-15 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/10/2017
 : 25/10/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thiết kế autocad thu nhập 10-15 triệu/ tháng làm việc tại Đồng Nai

Nhân viên thiết kế autocad thu nhập 10-15 triệu/ tháng làm việc tại Đồng Nai

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
-Thợ mộc chuyên gỗ công nghiệp lương từ 8-15 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm

-Thợ mộc chuyên gỗ công nghiệp lương từ 8-15 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/08/2017
 : 06/08/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ lắp đặt nội thất lương từ 6-7 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm

Thợ lắp đặt nội thất lương từ 6-7 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/08/2017
 : 06/08/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ mộc chuyên biển quảng cáo, lương từ 8-15 triệu, có kinh nghiệm làm việc 1-2 năm

Thợ mộc chuyên biển quảng cáo, lương từ 8-15 triệu, có kinh nghiệm làm việc 1-2 năm

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/08/2017
 : 06/08/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ sơn gỗ lương cao từ 6-10 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm,

Thợ sơn gỗ lương cao từ 6-10 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm,

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/08/2017
 : 06/08/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ mộc chuyên gỗ công nghiệp hoặc gỗ tự nhiên lương cao từ 8-15 triệu

Thợ mộc chuyên gỗ công nghiệp hoặc gỗ tự nhiên lương cao từ 8-15 triệu

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng lao động phổ thông chuyên về nội thất không yêu cầu kinh nghiệm

Tuyển dụng lao động phổ thông chuyên về nội thất không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng Thợ mộc chuyên gỗ công nghiệp tại Hà Nội lương hấp dẫn

Tuyển dụng Thợ mộc chuyên gỗ công nghiệp tại Hà Nội lương hấp dẫn

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ lắp đặt nội thất lương cao từ 6-8 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm, làm viêc tại hà nội

Thợ lắp đặt nội thất lương cao từ 6-8 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm, làm viêc tại hà nội

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/08/2017
 : 06/08/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất