Viecoi có 168 việc làm Dịch vụ khách hàng

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập cao 5-10 triệu/tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập cao 5-10 triệu/tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/10/2017
 : 11/10/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
12/10/2017
 : 12/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Dịch vụ khách hàng thu nhập cao 4-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên Dịch vụ khách hàng thu nhập cao 4-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,700,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,700,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng tại TPHCM

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Trực Tổng Đài mạng viễn thông Quốc tế G-Mobile thu nhập 4-5 triệu/tháng

Nhân viên Trực Tổng Đài mạng viễn thông Quốc tế G-Mobile thu nhập 4-5 triệu/tháng

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/10/2017
 : 30/10/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân Viên tư vấn bán hàng thu nhập cao 7-14 triệu/ tháng làm việc taị TPHCM

Nhân Viên tư vấn bán hàng thu nhập cao 7-14 triệu/ tháng làm việc taị TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN DU HỌC THU NHẬP 3-6 TRIỆU/THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN DU HỌC THU NHẬP 3-6 TRIỆU/THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh,Nhân viên tư vấn,Nhân viên hỗ trợ khách hàng thu nhập cao làm việc tại THPCM

Nhân viên kinh doanh,Nhân viên tư vấn,Nhân viên hỗ trợ khách hàng thu nhập cao làm việc tại THPCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN BỘ PHẬN TIẾNG ANH THU NHẬP 3-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

TUYỂN NHÂN VIÊN BỘ PHẬN TIẾNG ANH THU NHẬP 3-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên chăm sóc khách hàng thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên chăm sóc khách hàng thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất