Viecoi có 289 việc làm Dịch vụ khách hàng

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Hỗ Trợ Và Chăm Sóc Khách Hàng.

Nhân Viên Hỗ Trợ Và Chăm Sóc Khách Hàng.

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/03/2018
 : 27/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
{ Tuyển gấp } NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG LƯƠNG 7 TRIỆU LÀM TP.HCM

{ Tuyển gấp } NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG LƯƠNG 7 TRIỆU LÀM TP.HCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/04/2018
 : 08/04/2018
 Lương 1,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   1,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Tuyển 3 nhân viên tài vụ trực tuyến thu nhập cao 11-15tr/ tháng làm việc tại Nước Ngoài

Tuyển 3 nhân viên tài vụ trực tuyến thu nhập cao 11-15tr/ tháng làm việc tại Nước Ngoài

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
02/04/2018
 : 02/04/2018
 Lương 11,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   11,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng làm tại TPHCM - có 1 hoặc 2 năm kinh nghiệm

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng làm tại TPHCM - có 1 hoặc 2 năm kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 { Tuyển gấp } Nhân Viên kinh doanh thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

{ Tuyển gấp } Nhân Viên kinh doanh thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng  tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 30%
 Lương   5,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  30%
NHÂN VIÊN HỖ TRỢ TƯ VẤN THU NHẬP 5-7TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ TƯ VẤN THU NHẬP 5-7TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc tại công ty thu nhập 5-7tr/ tháng

Nhân viên chăm sóc khách hàng làm việc tại công ty thu nhập 5-7tr/ tháng

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THU NHẬP 5-7TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THU NHẬP 5-7TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/04/2018
 : 30/04/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thư Ký Văn Phòng thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại Bình Dương

Thư Ký Văn Phòng thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất