Viecoi có 249 việc làm Dịch vụ khách hàng

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Nhắc Phí Tín Dụng thu nhập 5-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên Nhắc Phí Tín Dụng thu nhập 5-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Telesales thu nhập 5-12tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Nhân viên Telesales thu nhập 5-12tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2018
 : 30/01/2018
 Lương 5,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
giúp việc nhà chăm em bé chăm người già

giúp việc nhà chăm em bé chăm người già

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/01/2018
 : 29/01/2018
 Lương 8,000,000 - 80,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 80,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Sự Kiện - Đào Tạo thu nhập 5-7tr/ tháng

Nhân Viên Sự Kiện - Đào Tạo thu nhập 5-7tr/ tháng

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/01/2018
 : 26/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tổng đài viên dịch vụ hàng không Vietjet Air thu nhập 4-6tr/ tháng

Tổng đài viên dịch vụ hàng không Vietjet Air thu nhập 4-6tr/ tháng

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/01/2018
 : 25/01/2018
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Quản Lý Tòa Nhà thu nhập 5-7tr/ tháng làm tại TPHCM

Nhân Viên Quản Lý Tòa Nhà thu nhập 5-7tr/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/01/2018
 : 23/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN – CSKH DỊCH VỤ VTVCAB thu nhập 4-6tr/ tháng tại TPHCM

NHÂN VIÊN TƯ VẤN – CSKH DỊCH VỤ VTVCAB thu nhập 4-6tr/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/01/2018
 : 23/01/2018
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên văn phòng thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên văn phòng thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/01/2018
 : 23/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Tổng đài viên nhắc phí tín dụng-FE CREDIT thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Tổng đài viên nhắc phí tín dụng-FE CREDIT thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN – CSKH DỊCH VỤ VTVCAB thu nhập 7-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

NHÂN VIÊN TƯ VẤN – CSKH DỊCH VỤ VTVCAB thu nhập 7-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/01/2018
 : 22/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất