Viecoi có 210 việc làm Dịch vụ khách hàng

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN GẤP THỜI VỤ TẾT 2018  5 NAM / NỮ BÁN HÀNG  5 NAM XẾP, TRƯNG BÀY HÀNG HÓA  YÊU CẦU: TUỔI TỪ 18 ĐẾN 40 , NHANH NHẸN, VUI VẺ LƯƠNG: 3-5 TRIỆU/ THÁNG

TUYỂN GẤP THỜI VỤ TẾT 2018 5 NAM / NỮ BÁN HÀNG 5 NAM XẾP, TRƯNG BÀY HÀNG HÓA YÊU CẦU: TUỔI TỪ 18 ĐẾN 40 , NHANH NHẸN, VUI VẺ LƯƠNG: 3-5 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyễn nhân viên massage làm việc tại Hà Nội

Tuyễn nhân viên massage làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên Massage không kinh nghiệm - lương 4-6tr/tháng tại Hà Nội

Tuyển nhân viên Massage không kinh nghiệm - lương 4-6tr/tháng tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Telemarketing (Phụ Trách Dữ Liệu Khách Hàng) thu nhập 5-7 triệu/ tháng

Nhân Viên Telemarketing (Phụ Trách Dữ Liệu Khách Hàng) thu nhập 5-7 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên văn phòng thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Tuyển nhân viên văn phòng thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/11/2017
 : 16/11/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIAO HÀNG - MUA HÀNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIAO HÀNG - MUA HÀNG

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/02/2018
 : 01/02/2018
 Lương 2,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Văn Phòng Được Đào Tạo - Mức lương 7 – 10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên Văn Phòng Được Đào Tạo - Mức lương 7 – 10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh thu nhập 4-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên kinh doanh thu nhập 4-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên CSKH + Shipper thu nhạp 5-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên CSKH + Shipper thu nhạp 5-15 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[HN] - CTV Telesales thu nhập 1-3 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

[HN] - CTV Telesales thu nhập 1-3 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/11/2017
 : 14/11/2017
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm