Viecoi có 123 việc làm Dệt may / Da giày / Thời trang

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ (IE) thu nhập 10-15tr/ tháng làm việc tại Huế

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ (IE) thu nhập 10-15tr/ tháng làm việc tại Huế

 Công ty: 
 : Dệt may / Da giày / Thời trang
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ (IE) thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ (IE) thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại

 Công ty: 
 : Dệt may / Da giày / Thời trang
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển kế toán tính giá thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hưng Yên

Tuyển kế toán tính giá thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hưng Yên

 Công ty: 
 : Dệt may / Da giày / Thời trang
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm