Viecoi có 16 việc làm Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên Đóng Bao - Xuất Hàng & Kiểm Phẩm thu nhập 3-4tr/ tháng

Nhân viên Đóng Bao - Xuất Hàng & Kiểm Phẩm thu nhập 3-4tr/ tháng

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THU NHẬP 4.5-6.5TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THU NHẬP 4.5-6.5TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 4,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên chăm sóc khách hàng thu nhập-tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên chăm sóc khách hàng thu nhập-tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Qa – Qc thu nhập 5-9tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên Qa – Qc thu nhập 5-9tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh thu nhập 6-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Nhân viên kinh doanh thu nhập 6-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên chắm soc khách hàng thu nhập 3-4 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên chắm soc khách hàng thu nhập 3-4 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển công nhân sản xuất thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Tuyển công nhân sản xuất thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Công nhân sản xuất thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Công nhân sản xuất thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản lý quán bia Việt Hà thu nhập 5 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Quản lý quán bia Việt Hà thu nhập 5 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất