Viecoi có 12 việc làm Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên kinh doanh thu nhập 6-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Nhân viên kinh doanh thu nhập 6-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển nhân viên chắm soc khách hàng thu nhập 3-4 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Tuyển nhân viên chắm soc khách hàng thu nhập 3-4 triệu/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển công nhân sản xuất thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Tuyển công nhân sản xuất thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Công nhân sản xuất thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Công nhân sản xuất thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản lý quán bia Việt Hà thu nhập 5 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Quản lý quán bia Việt Hà thu nhập 5 triệu/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Tuyển nhân viên nấu ăn cho người Hàn Quốc ở Bình Dương

Tuyển nhân viên nấu ăn cho người Hàn Quốc ở Bình Dương

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
QUẢN ĐỐC NHÀ MÁY - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm - Làm Việc Tại Long An

QUẢN ĐỐC NHÀ MÁY - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm - Làm Việc Tại Long An

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Công nhân sản xuất

Công nhân sản xuất

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/04/2017
 : 04/04/2017
 Lương 5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên Bán hàng

Nhân viên Bán hàng

 Công ty: 
 : Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất