Viecoi có 7 việc làm Công nghệ sinh học

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Phòng LAB thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại Đồng Nai

Nhân Viên Phòng LAB thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại Đồng Nai

 Công ty: 
 : Công nghệ sinh học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/03/2018
 : 26/03/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên R&D

Nhân viên R&D

 Công ty: 
 : Công nghệ sinh học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT DỰ ÁN - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT DỰ ÁN - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Công nghệ sinh học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/05/2017
 : 20/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Công nghệ sinh học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/05/2017
 : 20/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nam Nhân viên Kĩ Thuật Tại Đống Đa

Nam Nhân viên Kĩ Thuật Tại Đống Đa

 Công ty: 
 : Công nghệ sinh học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2017
 : 31/01/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
[Engineer] - Kỹ sư ứng dụng - ETS

[Engineer] - Kỹ sư ứng dụng - ETS

 Công ty: 
 : Công nghệ sinh học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Sales] - Nhân viên kinh doanh - ETS

[Sales] - Nhân viên kinh doanh - ETS

 Công ty: 
 : Công nghệ sinh học
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/04/2017
 : 13/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất