Viecoi có 248 việc làm Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên cơ khí, bảo trì ô tô thu nhập 3.5-5.5tr/ tháng làm việc tại Bình Thuận

Nhân viên cơ khí, bảo trì ô tô thu nhập 3.5-5.5tr/ tháng làm việc tại Bình Thuận

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 3,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 5,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ Sư Bảo Trì Điện Công Nghiệp thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Quận 9

Kỹ Sư Bảo Trì Điện Công Nghiệp thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại Quận 9

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2018
 : 30/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên đứng máy CNC thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên đứng máy CNC thu nhập 4-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2018
 : 30/01/2018
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân viên vẽ CAD 2D thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên vẽ CAD 2D thu nhập 6-8tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/01/2018
 : 25/01/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Đứng Máy CNC thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên Đứng Máy CNC thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/01/2018
 : 19/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ phụ - Học nghề ô tô thu nhập 2.5 -3.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Thợ phụ - Học nghề ô tô thu nhập 2.5 -3.5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/01/2018
 : 10/01/2018
 Lương 2,500,000 - 3,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,500,000 - 3,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên sửa chữa máy móc công trình thu nhập 7-12tr/ tháng

Nhân viên sửa chữa máy móc công trình thu nhập 7-12tr/ tháng

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/01/2018
 : 15/01/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Thợ Cơ Khí thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Tuyển Thợ Cơ Khí thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/01/2018
 : 10/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm