Viecoi có 41 việc làm Bưu chính viễn thông

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Kỹ sư hệ thống thu nhập cao 8-12tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Kỹ sư hệ thống thu nhập cao 8-12tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Bưu chính viễn thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/03/2018
 : 07/03/2018
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ sư IT thu nhập cao 8-12tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Kỹ sư IT thu nhập cao 8-12tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Bưu chính viễn thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/03/2018
 : 07/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kinh Doanh - Nam thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên Kinh Doanh - Nam thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bưu chính viễn thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/01/2018
 : 23/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên Giao Nhận THU NHẠP 7-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

Nhân viên Giao Nhận THU NHẠP 7-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Bưu chính viễn thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/01/2018
 : 23/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên telesale thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên telesale thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bưu chính viễn thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Trưởng Phòng HCNS thu nhập cao 10-15tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Trưởng Phòng HCNS thu nhập cao 10-15tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bưu chính viễn thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ sư NPI thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại

Kỹ sư NPI thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại

 Công ty: 
 : Bưu chính viễn thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/03/2018
 : 07/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Presales thu nhập cao 600-1500 USD/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

Presales thu nhập cao 600-1500 USD/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Bưu chính viễn thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/03/2018
 : 07/03/2018
 Lương 600 - 1,500 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   600 - 1,500 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh thu nhập cao 1000-3000 USD/ tháng làm tại Hà Nội

Nhân viên kinh doanh thu nhập cao 1000-3000 USD/ tháng làm tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bưu chính viễn thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/03/2018
 : 07/03/2018
 Lương 1,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám đốc kinh doanh Dịch vụ Viễn thông - CNTT thu nhập cao 20-30tr/ tháng

Giám đốc kinh doanh Dịch vụ Viễn thông - CNTT thu nhập cao 20-30tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bưu chính viễn thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/01/2018
 : 11/01/2018
 Lương 20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất