Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

ViecOi có 45 việc làm Bưu chính viễn thông

Công ty tuyển việc làm thêm ca tối lương hấp dẫn 5-9tr/tháng với 2-3h/ngày

 Lương:  7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

NHÂN VIÊN KINH DOANH VÀ GIÁM SÁT BÁN HÀNG

 Lương:  5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  200,000 VNĐ

Nhân viên giao nhận hàng hóa (Lương 3 - 5 triệu/tháng)

 Lương:  3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên kỹ thuật lắp đặt tổng đài điện thoại (Lương 4-8tr/tháng)

 Lương:  4,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Kỹ sư hệ thống thu nhập cao 8-12tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Lương:  8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Kỹ sư IT

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên Kinh Doanh - Nam thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  200,000 VNĐ

Nhân viên Giao Nhận THU NHẠP 7-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  200,000 VNĐ

Nhân viên telesale thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

Trưởng Phòng HCNS thu nhập cao 10-15tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Lương:  10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng