Viecoi có 266 việc làm Biên phiên dịch

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Phiên dịch tiếng Hàn thu nhập cao 12015tr/tháng làm việc tại

Phiên dịch tiếng Hàn thu nhập cao 12015tr/tháng làm việc tại

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/02/2018
 : 20/02/2018
 Lương 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Phiên dịch viên Tiếng Hàn thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Phiên dịch viên Tiếng Hàn thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Biên phiên dịch tiếng Nhật - Anh ở Bắc Ninh

Biên phiên dịch tiếng Nhật - Anh ở Bắc Ninh

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Biên phiên dịch tiếng Nhật mảng IT (IT communicator) tại Tân Bình HCM

Biên phiên dịch tiếng Nhật mảng IT (IT communicator) tại Tân Bình HCM

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 800 - 1,100 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,100 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Tuyển Gấp 03 Nhân Viên Tiếng Nhật_ Lương Hấp Dẫn thu nhập cao 7-15tr/ tháng làm việc tại Hải Dương

Tuyển Gấp 03 Nhân Viên Tiếng Nhật_ Lương Hấp Dẫn thu nhập cao 7-15tr/ tháng làm việc tại Hải Dương

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên tiếng Nhật N2 thu nhập 8-25tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên tiếng Nhật N2 thu nhập 8-25tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 8,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[HÀ NAM] NAM THÔNG PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

[HÀ NAM] NAM THÔNG PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 : Hà Nam
 Hạn nộp: 
18/02/2018
 : 18/02/2018
 Lương 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn thu nhập cao 10-15tr/ tháng làm việc tại Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn thu nhập cao 10-15tr/ tháng làm việc tại Bắc Ninh

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/02/2018
 : 15/02/2018
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển phiên dịch tiếng nhật thu nhập cao 8-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM - Đồng Nai

Tuyển phiên dịch tiếng nhật thu nhập cao 8-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM - Đồng Nai

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2018
 : 30/01/2018
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc thu nhập cao 14-20tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc thu nhập cao 14-20tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/01/2018
 : 30/01/2018
 Lương 14,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   14,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất