Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

ViecOi có 292 việc làm Biên phiên dịch

[HCM] Thư ký Hành chính

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên kinh doanh (Full-time Salesperson)

 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên quan hệ khách hàng (Relationship Officer)

 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Trợ lý marketing (toàn thời gian)

 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân Viên Kế Hoạch

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

{ TUYỂN GẤP } Biên tập viên

 Lương:  6,000,000 - 8,200,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ

Nhân viên phòng phát triển sản phẩm

 Lương:  5 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên phòng phát triển sản phẩm

 Lương:  5 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân Viên Văn Phòng giỏi Tiếng Hàn thu nhập 10-20tr/ tháng

 Lương:  10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

[HCM] Account Manager

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng