Viecoi có 57 việc làm Bảo trì / Sửa chữa

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN LẠNH THU NHẬP 8-10 TRIỆU/ THÁNG TẠI TPHCM

KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN LẠNH THU NHẬP 8-10 TRIỆU/ THÁNG TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kĩ thuật ô tô THU NHẬP 3-5 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI TPHCM

Nhân viên kĩ thuật ô tô THU NHẬP 3-5 TRIỆU/ THÁNG LÀM TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH TÒA NHÀ THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH TÒA NHÀ THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ bảo trì thu nhập 5,5- 8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Thợ bảo trì thu nhập 5,5- 8 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ máy thu nhập 6 triệu/ tháng làm việc tại Bình Thuận

Thợ máy thu nhập 6 triệu/ tháng làm việc tại Bình Thuận

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Bảo trì thu nập 4,5 - 8 triệu/ tháng làm việc tại

Nhân viên Bảo trì thu nập 4,5 - 8 triệu/ tháng làm việc tại

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bảo trì, vận hành máy móc (biết tiếng Nhật hoặc Anh)

Nhân viên bảo trì, vận hành máy móc (biết tiếng Nhật hoặc Anh)

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/10/2017
 : 30/10/2017
 Lương 800 - 2,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   800 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bảo trì máy móc (biết tiếng Nhật hoặc Anh)

Nhân viên bảo trì máy móc (biết tiếng Nhật hoặc Anh)

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/10/2017
 : 30/10/2017
 Lương 800 - 2,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   800 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ điện thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại Bình Thuận

Thợ điện thu nhập 4-6 triệu/ tháng làm việc tại Bình Thuận

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN GẤP BẢO TRÌ CƠ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI HẬU GIANG HOẶC CÀ MAU

TUYỂN GẤP BẢO TRÌ CƠ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI HẬU GIANG HOẶC CÀ MAU

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/10/2017
 : 24/10/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm