Viecoi có 76 việc làm Bảo trì / Sửa chữa

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/04/2018
 : 27/04/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kỹ thuật Máy xây dựng thu nhập 7-10tr/ tháng làm tại Bình Dương

Nhân viên Kỹ thuật Máy xây dựng thu nhập 7-10tr/ tháng làm tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/04/2018
 : 17/04/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kỹ thuật Sửa chữa Xe Nâng thu nhập 7-10tr/ tháng

Nhân viên Kỹ thuật Sửa chữa Xe Nâng thu nhập 7-10tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kĩ thuật viên máy tính, máy chiếu thu nhập 4-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Kĩ thuật viên máy tính, máy chiếu thu nhập 4-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Nhân Sự thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên Nhân Sự thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/04/2018
 : 01/04/2018
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Tạp vụ làm việc tại TPHCM toàn thời gian cố định thu nhập 4-4.5tr/ tháng

Tuyển Tạp vụ làm việc tại TPHCM toàn thời gian cố định thu nhập 4-4.5tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/04/2018
 : 03/04/2018
 Lương 4,000,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bảo hành dụng cụ điện cầm tay (máy khoan, máy mài, máy cắt...) thu nhập 6tr/ tháng

Nhân viên bảo hành dụng cụ điện cầm tay (máy khoan, máy mài, máy cắt...) thu nhập 6tr/ tháng

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân viên bảo trì - kỹ thuật điện - Làm việc tại Hóc Môn

Nhân viên bảo trì - kỹ thuật điện - Làm việc tại Hóc Môn

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/03/2018
 : 19/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KỸ THUẬT KHUÔN ÉP NHỰA

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KỸ THUẬT KHUÔN ÉP NHỰA

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/03/2018
 : 15/03/2018
 Lương 6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kỹ thuật Bảo trì THU NHẬP 10-12TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI

Nhân viên Kỹ thuật Bảo trì THU NHẬP 10-12TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/02/2018
 : 14/02/2018
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất