Viecoi có 66 việc làm Bảo trì / Sửa chữa

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Thợ + Phụ Điện Nước thu nhập 7-9tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Thợ + Phụ Điện Nước thu nhập 7-9tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/01/2018
 : 25/01/2018
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THU NHẬP 7-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THU NHẬP 7-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/01/2018
 : 23/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THU NHẬP 7-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THU NHẬP 7-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/01/2018
 : 23/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên vận hành máy thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Hậu Giang

Nhân viên vận hành máy thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Hậu Giang

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/01/2018
 : 19/01/2018
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kỹ Thuật thu nhập 4-7tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên Kỹ Thuật thu nhập 4-7tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/01/2018
 : 10/01/2018
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 6-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 6-10tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/01/2018
 : 16/01/2018
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại HA NỘI

Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập 7-10tr/ tháng làm việc tại HA NỘI

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/01/2018
 : 16/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển gấp nhân viên bảo trì tại Khu du lịch thu nhập 3.5- 5tr/ tháng làm việc tại Quảng Nam

Tuyển gấp nhân viên bảo trì tại Khu du lịch thu nhập 3.5- 5tr/ tháng làm việc tại Quảng Nam

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nam Nhân viên rửa xe máy thu nhập 3-5 triệu

Tuyển Nam Nhân viên rửa xe máy thu nhập 3-5 triệu

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất